Blog Franklin Templeton Investments Acord privind termenii şi condiţiile de utilizare

Bine aţi venit! Vă rugăm să citiţi Acordul privind termenii şi condiţiile de utilizare de mai jos înainte de a utiliza acest site web, constituind un contract cu caracter obligatoriu între dvs. şi Franklin Templeton Investments. Acordul guvernează utilizarea de către dvs. a acestui site web şi a tuturor produselor, serviciilor, conţinuturilor, uneltelor şi informaţiilor accesibile prin intermediul site-ului web. Utilizând sau accesând acest site web, acceptaţi şi sunteţi de acord să respectaţi aceste Condiţii de utilizare. Periodic, Franklin Templeton poate modifica aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare iar aceste modificări vor avea efect imediat în momentul postării.

Acest Site este furnizat de Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton poate modifica, suspenda, întrerupe sau restricţiona utilizarea şi disponibilitatea oricărei părţi sau a întregului Site în orice moment, fără notificare sau răspundere. Utilizarea de către dvs. a acestui Site poate fi monitorizată de Franklin Templeton în orice scop, fără răspundere.

Ultima modificare a acestor Termeni şi Condiţii a avut loc la 15 octombrie 2009

 • Acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi a tuturor modificărilor

Sponsorul Site-ului

 • Utilizare globală
 • Utilizare autorizată şi utilizatori autorizaţi
 • Mijloace de acces şi utilizări interzise
 • Conţinut generat de utilizator şi licenţa acordată Franklin Templeton
 • RSS şi Împărtăşirea conţinutului site-ului
 • Vulnerabilitatea conţinutului şi a site-ului
 • Permisiunea de conectare
 • Mărci înregistrate, Politica drepturilor de autor, Notificare şi informaţii privind reclamaţiile
 • Conţinutul terţilor
 • RENUNŢAREA LA GARANŢII
 • Limitarea răspunderii
 • Compensare
 • Reziliere

Acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi a tuturor modificărilor

Prezentul Acord privind Termenii şi Condiţiile de utilizare (“Termenii şi Condiţiile de utilizare”) cuprinde termenii şi condiţiile în baza cărora puteţi utiliza acest site web şi toate produsele, serviciile, conţinuturile, uneltele şi informaţiile accesibile prin intermediul site-ului (pentru care se utilizează referirea colectivă de „Site”). Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiile de utilizare. Accesând, răsfoind sau utilizând în altă manieră acest Site, admiteţi citirea, înţelegerea şi acordul de a fi obligat juridic în baza Termenilor şi Condiţiilor de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile cuprinse în Acordul privind termenii şi condiţiile de utilizare, nu puteţi accesa sau utiliza în altă manieră acest site web.

Aceşti Termeni şi condiţii de utilizare vin în adăugirea oricăror altor acorduri dintre dvs. şi noi, inclusiv a oricăror acorduri de client sau de cont, privind alte aspecte decât utilizarea de către dvs. a site-ului, pe care nu intenţionează să le modifice sau să le amendeze.

Utilizarea de către dvs. a acestui Site este guvernată de Termenii şi condiţiile de utilizare în vigoare la data la care accesaţi acest Site. Ne rezervăm dreptul de a schimba Site-ul şi Termenii şi condiţiile de utilizare în orice moment, fără notificare. Dacă utilizaţi Site-ul după postarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare, vom considera că aţi fost de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare, modificate.


Sponsorul Site-ului

Acest Site este furnizat ca serviciu, exclusiv în scop informativ, de Franklin Templeton Investments (colectiv, “Franklin Templeton” sau “Franklin Templeton Investments” sau “noi” sau “nouă”). Acesta nu este furnizat de companiile de investiţii ale Franklin Templeton.

Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] este o organizaţie de investiţii globale care funcţionează sub titulatura Franklin Templeton Investments. Prin intermediul diverselor entităţi Franklin Templeton, Franklin Templeton Investments oferă servicii de investiţii globale şi în SUA, privind acţionariatul şi servicii de distribuţie către Fondurile Franklin, Templeton şi Fonduri mutuale de investiţii (“Fonduri”) şi conturi instituţionale, precum şi servicii separate de gestionare a conturilor.


Utilizare globală

Conţinutul Site-ului poate face referire la produse şi servicii indisponibile în ţara dvs. Pentru mai multe detalii, consultaţi biroul Franklin Templeton local. Nimic din cadrul Site-ului nu trebuie interpretat ca promovare sau solicitare a unui produs sau de utilizare a vreunui produs neautorizat de legislaţia şi normele ţării în care vă aflaţi.

Este posibil ca accesul la Site şi conţinutul Site-ului să nu fie legale conform unor persoane sau în anumite ţări, dvs. accesând Site-ul din proprie iniţiativă şi pe propriul risc. Franklin Templeton nu susţine adecvarea sau accesul pentru utilizare în ţara dvs. a Conţinutului Site-ului sau a Site-ului, iar accesul la Site din ţările unde conţinutul Site-ului este ilegal este interzis.

Dată fiind natura globală a internetului, sunteţi de acord să respectaţi toate normele locale privind comportamentul în mediul online, inclusiv toate legile, normele, codurile şi reglementările ţării în care vă aveţi reşedinţa şi ale ţării din care accesaţi acest Site, inclusiv şi fără limitare la toate legile, normele, codurile, reglementările, decretele, actele, ordinele, directivele, legislaţia, politicile şi statutele privind impozitele, contractele, proprietatea intelectuală, securitatea, comerţul online, procesele bancare, tehnologia, computerele, frauda şi confidenţialitatea. În plus, sunteţi de acord să respectaţi toate legile, normele, codurile şi reglementările în vigoare privind transmiterea de date tehnice exportate din Statele Unite.


Utilizare autorizată şi utilizatori autorizaţi

Utilizarea autorizată. Exceptând alte permisiuni în cadrul acestor Termeni şi condiţii de utilizare, prezentul Site are scopul exclusiv de utilizare personală, non-comercială, exceptând cazul în care (1) sunteţi broker/agent de intermedieri, companie bancară sau de alte servicii financiare care a încheiat un acord valabil de distribuţie („Acord de Distribuţie”) cu Franklin Templeton, sau sunteţi reprezentant autorizat al unei astfel de firme şi (2) este spre utilizarea rezonabilă şi corectă a dvs. în afaceri în scopul furnizării de servicii conform Acordului de Distribuţie. Orice alte excepţii trebuie autorizate în mod expres de Franklin Templeton, în scris.

Absenţa solicitărilor. Nimic din cuprinsul acestui Site nu va fi considerat solicitare de cumpărare sau ofertă de vânzare, sau recomandare sau garanţie sau orice alt produs sau serviciu.

Absenţa recomandărilor de investiţie sau a consilierii profesionale; utilizarea uneltelor. Acest Site nu are scopul de a oferi consiliere privind impozitarea, de natură juridică, de asigurări sau investiţii şi nimic din cuprinsul acestui Site nu trebuie interpretat ca recomandare din partea noastră sau a unui terţ de achiziţionare a niciunei investiţii sau garanţii, sau de implicare în nicio strategie sau tranzacţie de investiţii. Dacă în cadrul acestui Site există unelte disponibile care furnizează analize generale de investiţii sau de natură financiară în baza activităţii dvs. personalizate, aceste rezultate nu vor fi interpretate ca recomandări sau sugestii de investiţii din partea noastră. Exceptând alte specificaţii, dvs. sunteţi unicul responsabil pentru decizia cu privire la oportunitatea sau adecvarea pentru dvs. a oricărei investiţii, garanţii sau strategii sau a oricărui alt produs sau serviciu, în baza obiectivelor dvs. de investiţii şi a situaţiei dvs. personale şi financiare. Pentru situaţia dvs. specifică de natură juridică sau privind impozitele, consultaţi un specialist pe probleme fiscale sau un avocat.

În consecinţă, Franklin Templeton vă acordă autorizaţia limitată, revocabilă, neexclusivă, netransferabilă de a vizualiza, descărca, stoca, însemna şi imprima paginile de pe acest Site. De asemenea, puteţi copia, distribui, posta şi afişa paginile din acest Site cu condiţia de a identifica atât Franklin Templeton cât şi Site-ul ca sursă şi de a plasa această atribuire ca sursă în apropiata vecinătate a paginilor copiate, distribuite, postate sau afişate.

Mijloace de acces şi utilizări interzise

În general, Site-ul are scopul de a fi vizualizat printr-un motor web convenţional cu rezoluţia monitorului de 640 x 480 pixeli sau mai mare. Deşi puteţi folosi alte mijloace de accesare a Site-ului, trebuie să reţineţi că este posibil ca Site-ul să nu fie afişat cu acurateţe prin alte metode de accesare, iar dvs. le utilizaţi pe propriul risc. Sunteţi responsabili să stabiliţi setările cache pe browser-ul dvs. pentru a vă asigura că vă sunt furnizate datele cele mai recente. Exceptând feed-urile RSS, nu trebuie să accesaţi Site-ul prin intermediul dispozitivelor sau al serviciilor concepute să furnizeze acces de înaltă viteză, automat şi repetat, exceptând cazul în care aceste dispozitive sunt aprobate de Franklin Templeton în scris.

Deoarece toate serverele au capacitate limitată şi sunt utilizate de multe persoane, nu puteţi utiliza Site-ul într-o manieră care ar putea deteriora sau supraîncărca vreun server Franklin Templeton sau orice reţea conectată la orice server Franklin Templeton. Nu aveţi permisiunea de a folosi Site-ul în nicio manieră care să intervină asupra utilizării Site-ului de către orice altă parte.

Exceptând alte prevederi în cadrul acestor Termeni şi condiţii de utilizare sau autorizarea expresă şi scrisă din partea Franklin Templeton, nu aveţi permisiunea de a modifica, copia, distribui, transmite, posta, afişa, efectua, reproduce, publica, difuza, licenţia, crea lucrări derivate din, de a transfera, vinde sau exploata niciun raport, nicio informaţie, conţinut, software, feed-uri electronice precum feed-uri RSS, produse, serviciu sau alte materiale privind, generate de sau obţinute de la acest Site, fie acestea prin intermediul link-urilor sau în altă manieră (colectiv denumite „Conţinutul Site-ului”).

De asemenea, nu aveţi permisiunea de a examina, scana, testa vulnerabilitatea Site-ului, a Conţinutului Site-ului sau a serviciilor, sistemelor, reţelelor sau serverelor conectate la sau asociate cu acest Site sau de a încerca să obţineţi acces neautorizat la Site, la Conţinutul Site-ului sau serviciile, sistemele, reţelele sau serverele conectate la sau asociate cu acest Site prin infracţiuni cibernetice, extragerea de date sau alte mijloace.
Conţinut generat de utilizator şi licenţa acordată Franklin Templeton

Acest Site poate cuprinde conţinut generat de utilizator, inclusiv dar fără a se limita la comentarii, citate, fotografii, grafice, imagini, logo-uri, nume de utilizator, ilustraţii, clipuri video, mesaje, informaţii, documente şi orice alte materiale (denumite colectiv ”Conţinut generat de utilizator”) trimise, încărcate, postate, trimise prin e-mail, transmise sau puse la dispoziţie în altă manieră prin intermediul Site-ului (toate metodele de punere la dispoziţie a materialelor către sau prin intermediul Site-ului vor fi desemnate în prezentul prin termenii „Trimite”, „Se trimite” sau „Trimitere”).

Nu trebuie să Trimiteţi Site-ului informaţii de identificare personală referitoare la dvs., la angajaţii Franklin Templeton sau orice alte persoane, inclusiv însă fără limitare la informaţii de identificare privind numere de cont şi coduri numerice personale sau coduri de identificare fiscală.

Exceptând limitările impuse de legislaţia dvs. locală privind confidenţialitatea, nimic din conţinutul generat de utilizator trimis de dvs. prin intermediul Site-ului nu se va supune obligaţiilor de confidenţialitate din partea  Franklin Templeton şi a asociaţilor săi, a filialelor, directorilor, inspectorilor, angajaţilor, agenţilor, licenţiatorilor şi vânzătorilor săi. Exceptând cele prevăzute de legislaţia privind valorile mobiliare, Franklin Templeton nu va fi răspunzătoare în nici un fel pentru Conţinutul generat de utilizator sau pentru utilizarea sau dezvăluirea niciunui amănunt din Conţinutul generat de utilizator, inclusiv a informaţiilor de identificare personală.

Trimiţând Conţinut generat de utilizator prin intermediul Site-ului, acordaţi Franklin Templeton şi asociaţilor, filialelor, directorilor, inspectorilor, angajaţilor, cesionarilor şi vânzătorilor săi licenţa perpetuă, internaţională, irevocabilă, neexclusivă, vărsată, fără redevenţe, sub-licenţiabilă şi transferabilă de a copia, difuza, efectua, distribui, stoca, modifica, adapta, traduce, publica, vinde, crea lucrări derivate din şi de a utiliza în altă manieră orice Conţinut generat de utilizator, în orice manieră, în orice mediu cunoscut în prezent sau care va fi dezvoltat în viitor. Aceste utilizări includ dar nu se limitează la utilizarea de know-how, idei, secrete comerciale sau invenţii dezvăluite sau derivate din Conţinutul generat de utilizator. Admiteţi că Franklin Templeton poate utiliza Conţinutul generat dvs. în orice manieră fără ca acesta să vă fie atribuit sau fără nicio răspundere faţă de dvs. sau vreun terţ. Franklin Templeton va deţine exclusiv toate drepturile, titlurile şi interesele faţă de şi pentru orice lucrări derivate sau invenţii create de sau în numele Franklin Templeton, care cuprind sau utilizează în altă manieră orice Conţinut generat de utilizator, fără compensare sau notificări şi fără răspundere sau atribuire faţă de dvs. sau orice terţ.

Trimiţând Conţinut generat de utilizator, dvs. garantaţi şi sunteţi de acord că sunteţi unicul responsabil pentru Conţinutul generat de utilizator, că puteţi transmite în mod legal Conţinutul generat de utilizator şi că fie deţineţi toate drepturile, titlurile şi interesele pentru şi faţă de Conţinutul generat de utilizator, fie aveţi permisiunea expresă a deţinătorului de a copia şi utiliza acest Conţinut generat de utilizator în toate scopurile asociate acestui Site.

În plus sunteţi de acord să nu Trimiteţi niciunul dintre următoarele Conţinuturi generate de utilizator interzise:

 • Consiliere financiară sau de investiţii; oferte de cumpărare sau de vânzare a investiţiilor sau oportunităţi de participare la scheme de investiţii;
 • Publicitate sau solicitări de orice fel, inclusiv spam;
 • Conţinut cu caracter ameninţător, abuziv, de hărţuire, care aduce prejudicii, calomniator, defăimător, obscen, ilegal, de ură sau altfel inacceptabil;
 • Conţinut în numele altei persoane sau entităţi sau care constituie declaraţie falsă sau alt tip de fals în declaraţii privind asocierea dvs. cu o persoană sau entitate;
 • Atacuri la persoană sau conţinut nefavorabil faţă de vreun blogger sau angajat Franklin Templeton, orice produs sau serviciu Franklin Templeton, sau faţă de Franklin Templeton ca entitate;
 • Deghizări ale originii oricărui conţinut;
 • Conţinut care încalcă sau atribuie în mod fals dreptul de proprietate intelectuală sau drepturi de proprietate ale unui terţ;
 • Orice virusuri sau programe de tip malware care ar putea altera Conţinutul Site-ului sau care ar putea împiedica în altă manieră utilizarea Site-ului sau deteriora alte calculatoare sau software-uri;
 • Conţinut care ar putea fi considerat dăunător pentru minori în orice fel, inclusiv dar fără a se limita la conţinut care încalcă legislaţia privind pornografia cu minori, legislaţia privind exploatarea sexuală a minorilor sau legislaţia care interzice descrierea minorilor angrenaţi în acte sexuale;
 • Încălcarea deliberată sau neintenţionată a oricăror legi sau reglementări locale, de stat, naţionale sau internaţionale în vigoare.

Franklin Templeton nu controlează şi nu este responsabilă pentru Conţinutul generat de utilizator Trimis către sau prin intermediul Site-ului iar Franklin Templeton nu garantează acurateţea, calitatea sau adecvarea Conţinutului generat de utilizator Trimis către Site, şi nici nu le aprobă. Franklin Templeton nu pretinde dreptul de proprietate asupra niciunui Conţinut generat de utilizator Trimis de dvs. către Site. Admiteţi că este posibil ca Franklin Templeton şi/sau vânzătorii săi să monitorizeze sau nu Conţinutul generat de utilizator (dar nu sunt obligaţi în acest sens), însă că Franklin Templeton va avea dreptul, după bunul său plac, de a monitoriza, posta, muta, edita, refuza sau elimina orice Conţinut generat de utilizator, parţial sau integral, indiferent de motiv, fără notificare şi fără nicio răspundere.

Exceptând bloggerii autorizaţi Franklin Templeton, angajaţii şi antreprenorii Franklin Templeton nu pot Trimite Conţinut generat de utilizator către acest Site.

RSS şi Împărtăşirea conţinutului site-ului

Franklin Templeton vă acordă dreptul limitat, revocabil şi neexclusiv de a vizualiza, stoca, însemna, accesa, descărca, afişa, crea hyperlink-uri la şi de a utiliza caracteristicile RSS şi de împărtăşire (colectiv denumite „feed-uri ale Site-ului”) disponibile prin intermediul acestui Site.

Feed-urile Site-ului au scop exclusiv de utilizare personală, non-comercială. Orice alte utilizări, inclusiv dar fără limitare la integrarea publicităţii în Feed-urile Site-ului sau plasarea de publicitate asociată cu sau având drept ţintă Feed-urile Site-ului, sunt strict interzise. Nu aveţi permisiunea de a adăuga nici un conţinut la Feed-urile Site-ului.

Acest Site poate include widget-uri care accesează site-uri web terţe pentru furnizarea Feed-urilor Site-ului sau a Conţinutului Site-ului. Franklin Templeton nu controlează şi nu aprobă aceste site-uri terţe, widget-urile fiind oferite în avantajul dvs. trebuie să fiţi precauţi atunci când utilizaţi aceste widget-uri şi site-uri terţe şi să accesaţi doar widget-urile şi site-urile terţe cunoscute de dvs.

Franklin Templeton îşi rezervă dreptul de a întrerupe toate sau parte din orice şi toate Feed-urile Site-ului în orice moment şi de a vă solicita să încetaţi afişarea, distribuirea sau utilizarea în altă manieră a oricăror sau a tuturor Feed-urilor Site-ului din orice motiv, inclusiv dar fără limitare la încălcarea de către dvs. a oricăror prevederi ale acestor Termeni şi condiţii de utilizare. Franklin Templeton nu îşi asumă nicio răspundere pentru nicio activitate a dvs. în legătură cu Feed-urile Site-ului sau pentru utilizarea de către dvs. a Feeed-urilor Site-ului în legătură cu site-urile sau paginile dvs. web. Trebuie să utilizaţi Feed-urile Site-ului conform condiţiilor impuse de Franklin Templeton şi nu aveţi dreptul de a edita sau modifica textul, conţinutul sau link-urile oferite de Franklin Templeton. Sunteţi de acord să nu faceţi asocierea dintre niciunul dintre Feed-urile Site-ului cu niciun conţinut care ar putea aduce prejudicii reputaţiei Franklin Templeton, a companiilor asociate ale acesteia sau angajaţilor săi. Nu aveţi permisiunea de a utiliza sau afişa Feed-urile Site-ului în nicio manieră care sugerează că Franklin Templeton promovează sau aprobă orice cauze, idei, site-uri web, produse sau serviciu ale unui terţ.

Franklin Templeton reţine toate drepturile de proprietate şi de altă natură privind Feed-urile Site-ului, Conţinutul Site-ului şi orice şi toate logo-urile şi mărcile înregistrate Franklin Templeton utilizate în legătură cu Feed-urile Site-ului. Sunteţi de acord să acordaţi atribuirea adecvată către Franklin Templeton ca sursă a Feed-urilor Site-ului în vecinătatea rezonabilă a utilizării de către dvs. a acestora şi sunteţi de acord să nu modificaţi formatul sau personalizarea titlurilor, a rezumatelor sau a altor informaţii furnizate de Feed-urile Site-ului . Feed-urile Site-ului nu pot fi descompuse sau în altă manieră redistribuite de un furnizori terţi de RSS-uri fără acordul nostru expres, prealabil şi scris.

Franklin Templeton furnizează Feed-urile Site-ului iar acestea nu sunt şi vor fi  răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune în legătură cu utilizarea de către dvs. a informaţiilor, a conţinutului sau a materialului cuprins în acestea. ÎN MĂSURA DEPLINĂ PERMISĂ DE LEGE, RENUNŢĂM LA TOATE GARANŢIILE PRIVIND FEED-URILE SITE-ULUI ŞI CONŢINUTUL SITE-ULUI, INCLUSIV LA GARANŢIILE DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCARE ŞI ADECVARE CU UN ANUMIT SCOP.

Vulnerabilitatea conţinutului şi a site-ului

Conţinutul Site-ului are scopuri exclusiv informative, educative şi necomerciale. Acest Site şi Conţinutul Site-ului nu vor face nicio recomandare de cumpărare sau de vânzare a niciunei valori mobiliare sau scheme de investiţii. Conţinutul Site-ului poate furniza informaţii privind abordările de investiţii; totuşi, aceste informaţii nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică sau fiscală. Accesul acestui Site la conţinut terţ sau la alte site-uri web nu trebuie interpretat ca aprobare a conţinutului terţilor sau a site-urilor web terţe sau ca recomandare din partea Franklin Templeton sau a oricărui asociat al acesteia de a cumpăra sau vinde nicio valoare emisă de niciun terţ.

Ca în cazul tuturor site-urilor web, acest Site poate fi expus activităţilor infracţionale cibernetice, virusurilor, viermilor sau altor malware-uri care vă pot împiedica utilizarea şi accesul la Site sau pot, în altă manieră, modifica Conţinutul Site-ului, inclusiv dar fără limitare la efectuarea de false recomandări de investiţii. Aceste malware-uri vă mai pot deteriora calculatorul şi software-ul utilizat pentru accesarea Site-ului. Este responsabilitatea dvs. să vă asiguraţi că utilizaţi cele mai actualizate software-uri anti-virus pentru protecţia calculatorului dvs. faţă de malware-uri.

În măsura permisă de lege, utilizarea Site-ului şi a Conţinutului Site-ului se face pe propriul dvs. risc şi sunteţi de acord să nu aruncaţi responsabilitatea asupra Franklin Templeton sau a oricăruia dintre furnizorii săi terţi de conţinut pentru nicio pierdere, daună sau alte posibile pretenţii generate din orice acţiune sau decizie care vă aparţine în legătură cu Site-ul  sau cu Conţinutul Site-ului.
Permisiunea de conectare

Conectarea la Site este permisă (“Permisiunea de conectare”) doar în următorii termeni:

 • Conexiunea trebuie să aibă loc doar pentru utilizarea dvs. personală, necomercială, exceptând cazul în care: (1) sunteţi broker/agent de intermedieri, companie bancară sau de alte servicii financiare care a încheiat un acord valabil de distribuţie („Acord de Distribuţie”) cu Franklin Templeton, sau sunteţi reprezentant autorizat al unei astfel de firme şi (2) este spre utilizarea rezonabilă şi corectă a dvs. în afaceri în scopul furnizării de servicii conform Acordului de Distribuţie. Orice alte excepţii trebuie autorizate în mod expres de Franklin Templeton, în scris.
 • Link-ul trebuie să trimită direct la prima pagină a Site-ului la http://mobius.blog.franklintempleton.com sau o pagină în cadrul acestui Site, nemodificată în nici un fel, fără a trece mai întâi prin alt site sau o căsuţă de tip “pop-up” cu unica excepţie de afişare a notificării că link-ul va direcţiona pe utilizator către Site-ul Franklin Templeton. Link-ul nu trebuie să direcţioneze către un mediu încadrat sau să modifice în altă manieră Conţinutul Site-ului sau aspectul sau spiritul Site-ului.
 • Textul care înconjoară link-ul trebuie să descrie cu acurateţe Site-ul fără asocieri false, fără a sugera aprobarea sau a susţine falsa legătură dintre site-ul de legătură şi Franklin Templeton. Limbajul sugerat pentru textul care identifică Link-ul este “Franklin Templeton Blog” sau “Franklintempletonblog.com.” de asemenea, puteţi utiliza logo-ul Franklin Templeton logo de mai jos şi nemodificat, doar în asociere cu link-ul: ben
 • Franklin Templeton îşi rezervă dreptul de a revoca Permisiunea de conectare în orice moment fără notificare, răspundere sau compensaţii faţă de dvs.
 • Dacă nu respectaţi termenii cuprinşi în Permisiunea de conectare, nu veţi avea permisiunea de utilizare a link-urilor sau de furnizare în altă manieră a link-urilor către Site.

Mărci înregistrate, Politica drepturilor de autor, Notificare şi informaţii privind reclamaţiile

Toate mărcile înregistrate, mărcile de servicii şi logo-urile care apar pe acest Site reprezintă proprietatea exclusivă a Franklin Templeton sau a proprietarilor respectivi. Exceptând cele prevăzute în Permisiunea de conectare, nimic din ceea ce este cuprins în acest Site nu trebuie interpretat ca acordare a niciunei licenţe sau drept de utilizare a mărcilor înregistrate (a se vedea Franklin Templeton Trademarks), mărcile de servicii sau imaginile comerciale ale Franklin Templeton sau ale oricărui terţ.

Întregul Conţinut al Site-ului este deţinut sau autorizat de Franklin Templeton şi de furnizorii terţi de informaţii ai acesteia, şi sunt protejate de legislaţia americană şi internaţională privind proprietatea intelectuală. Franklin Templeton îşi rezervă dreptul de a elimina orice conţinut care ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor.

Dacă dvs. consideraţi că orice conţinut din acest Site vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să trimiteţi următoarele la Franklin Templeton:

 1. O semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acţioneze în numele deţinătorului dreptului de autor presupus a fi încălcat;
 2. O identificare şi o descriere a materialului protejat de drepturile de autor şi a locului de amplasare pe Site a materialului despre care acuzaţi că încalcă acest drept;
 3. Adresa dvs. numărul de telefon şi adresa de e-mail;
 4. O declaraţie a dvs. conform căreia aveţi convingerea bazată pe bună credinţă că utilizarea în cauză în maniera pretinsă nu este autorizată de deţinătorul dreptului de autor, de agentul acestuia sau de lege;
 5. O declaraţie a dvs., făcută sub rezerva sancţiunii pentru sperjur, conform căreia informaţiile de mai sus cuprinse în notificarea dvs. sunt exacte şi că sunteţi deţinătorul dreptului de autor presupus a fi încălcat sau că sunteţi autorizat să acţionaţi în numele deţinătorului dreptului de autor.

Conform Legii Dreptului de Autor a Mileniului Digital (Digital Millennium Copyright Act), Franklin Templeton desemnează ca agent pentru primirea notificărilor privind încălcările drepturilor de autor după cum urmează:

J. Matthew Gowdy, Esq.
Senior Corporate Counsel
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906.
Tel: (650) 312-2000 (650) 312-2000
Fax: (650) 525-7141
e-mail la copyright@frk.com.
Conţinutul terţilor

Parte din produsele, serviciile, conţinutul, inclusiv reclame, unelte şi informaţii accesibile prin intermediul Site-ului, poate fi furnizată de companii care nu sunt asociate cu Franklin Templeton (“Conţinutul terţilor “) iar sursa acestora este identificată în mod clar. În unele cazuri, Conţinutul terţilor poate fi accesibil prin intermediul unui link către un site terţ. Deşi în general Franklin Templeton va furniza doar informaţii sau link-uri către surse considerate credibile, totuşi Franklin Templeton nu a fost implicată în pregătirea, adoptarea sau editarea Conţinutului terţilor şi nu aprobă sau subscrie în mod explicit sau implicit  la acest conţinut, şi nici Franklin Templeton nici furnizorii de Conţinut al terţilor nu garantează exactitatea, oportunitatea, integralitatea sau utilitatea acestora şi nu sunt responsabile sau răspunzătoare pentru acest conţinut, inclusiv orice reclame, produse, sau alte materiale cuprinse în sau accesibile din site-urile terţilor. Conţinutul terţilor este furnizat exclusiv în scop informativ iar Franklin Templeton şi furnizorii de Conţinut al terţilor neagă orice responsabilitate faţă de Conţinutul terţilor accesibil pe site. Veţi utiliza Conţinutul terţilor exclusiv pe propriul risc. CONŢINUTUL TERŢILOR ESTE FURNIZAT SUB TITLUL „PRELUAT CA ATARE”. FRANKLIN TEMPLETON NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICI UN CONŢINUT AL TERŢILOR SAU LINK-URI LA ACESTEA ŞI REFUZĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢIE DE ORICE FEL, EXPRESĂ SAU SUGERATĂ, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE GARANŢIE DE VANDABILITATE, ADECVARE CU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE.

Sunteţi de acord că în cazul Conţinutului Terţilor, pot exista restricţii suplimentare aplicate utilizării acestuia. Trebuie să le examinaţi cu atenţie (de exemplu, însoţesc declaraţii sau avertismentele sau termenii de utilizare postaţi de aceştia), aceştia putând fi mai restrictivi decât restricţiile impuse de Franklin Templeton pentru acest Site.
REFUZUL GARANŢIILOR

SUNTEŢI DE ACORD ŞI ADMITEŢI CĂ ACEST SITE ESTE OFERIT CU TITLUL „PRELUAT CA ATARE” ŞI „CONFORM DISPONIBILITĂŢII”. NICI FRANKLIN TEMPLETON, ŞI NICIUNUL DINTRE ASOCIAŢII SĂI SAU INSPECTORII, DIRECTORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII ACESTORA (DENUMIŢI COLECTIV „PĂRŢILE FRANKLIN TEMPLETON “) NU GARANTEAZĂ OPORTUNITATEA, ACURATEŢEA, CREDIBILITATEA, COMPLETITUDINEA SAU UTILITATEA NICIUNUIA DINTRE ACESTE SITE-URI. NICIO PARTE FRANKLIN TEMPLETON NU GARANTEAZĂ CĂ ACEST SITE SAU DESCĂRCĂRILE DE PE ACEST SITE VĂ VOR SATISFACE NEVOILE SAU AŞTEPTĂRILE, SAU CĂ VOR FI NEÎNTRERUPTE, SIGURE SAU LIPSITE DE ERORI, SAU CĂ ACEST SITE, SERVERUL ACESTUIA SAU ORICE FIŞIERE ACCESIBILE PENTRU DESCĂRCARE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE SUNT LIPSITE DE VIRUSURI PENTRU CALCULATOR SAU ALTE ELEMENTE DĂUNĂTOARE. PĂRŢILE FRANKLIN TEMPLETON NU AU NICIO RESPONSABILITATE PENTRU VIRUSURILE SAU ALTE DAUNE CE V-AR PUTEA FI CAUZATE CA URMARE A UTILIZĂRII ACESTUI SITE. PERIOADELE DE ACTIVITATE VOLATILĂ SAU NEOBIŞNUITĂ A PIEŢEI ÎN SPECIAL POT AFECTA DISPONIBILITATEA SISTEMELOR SAU TIMPUL DE RĂSPUNS.

SUNTEŢI DE ACORD ÎN MOD EXPRES SĂ VĂ ASUMAŢI ÎN ÎNTREGIME RISCUL LEGAT DE CALITATEA ŞI PERFORMANŢA ACESTUI SITE ŞI OPORTUNITATEA, UTILITATEA, ACURATEŢEA SAU COMPLETITUDINEA ACESTUI SITE . TOATE PĂRŢILE FRANKLIN TEMPLETON NEAGĂ, PRIN PREZENTUL, ÎN MOD SPECIFIC, ORICE DECLARAŢII, APROBĂRI, GARANŢII SAU AUTORIZAŢII, EXPRESE SAU SUGERATE, PRIVIND ACEST SITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA GARANŢIILE SUGERATE PRIVIND VANDABILITATEA ŞI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢILOR. FĂRĂ A LIMITA APLICABILITATEA GENERALĂ A CELOR DE MAI SUS, TOATE PĂRŢILE FRANKLIN TEMPLETON RENUNŢĂ LA ORICE GARANŢII CU PRIVIRE LA ORICE REZULTATE CE AR PUTEA FI OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE.

Sunteţi de acord că sunteţi responsabil pentru mijloacele utilizate de dvs.  pentru a accesa acest Site şi înţelegeţi că este posibil ca hardware-ul, software-ul, Internet-ul, Furnizorul dvs. al serviciilor de Internet şi alte terţe părţi implicate în conectarea dvs. la Site-ul nostru să nu funcţioneze în acord cu intenţia sau dorinţa dvs..

Franklin Templeton mai refuză responsabilitatea pentru daunele pe care terţii vi le-ar putea cauza prin utilizarea acestui Site, fie în mod deliberat sau neintenţionat. De exemplu, înţelegeţi că hacker-ii ar putea viola procedurile noastre de securitate iar Franklin Templeton nu va fi responsabil pentru daunele asociate.

Au fost luate măsuri rezonabile de precauţie pentru a asigura acurateţea Conţinutului Site-ului, totuşi, nu garantăm acurateţea, completitudinea, sau oportunitatea Conţinutului Site-ului. Conţinutul Site-ului este prezentat doar cu data publicării sau a indicării şi poate fi depăşit de evenimente ulterioare pa piaţă sau din alte motive. Franklin Templeton nu are nicio îndatorire să actualizeze acest Site sau orice Conţinut al Site-ului. NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI FAŢĂ DE DVS. SAU ORICE TERŢ PENTRU NICIO DAUNĂ DERIVATĂ DIN ORICE ACŢIUNI, LIPSĂ A ACŢIUNILOR SAU DECIZII DE INVESTIŢII LUATE DE DVS. ÎN BAZA ACURATEŢII, COMPLETITUDINII SAU OPORTUNITĂŢII DATELOR SAU A INFORMAŢIILOR PREZENTATE PRIN ACEST SITE.

Speculaţiile sau consideraţiile declarate referitoare la evenimente viitoare, cum ar fi condiţiile pieţei şi economice, performanţa companiei sau a valorilor, viitoarele oferte de produse sau alte proiecţii sunt „declaraţii de tip prognoză” în sensul Legii de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995 şi presupun riscuri şi incertitudini. Condiţiile generale de afaceri, de piaţă, economice şi politice ar putea cauza diferenţa semnificativă dintre rezultatele efective şi anticipările şi proiecţiile noastre prezente.

Vă descurajăm să utilizaţi poşta electronică pentru a trimite informaţii confidenţiale sau sensibile. Dacă ne trimiteţi un mesaj electronic (criptat sau nu) pe Internet, atunci acceptaţi  riscurile asociate ale lipsei de confidenţialitate.
Limitarea răspunderii

SINGURUL REMEDIU PE CARE ÎL AVEŢI LA DISPOZIŢIE PENTRU  INSATISFACŢIA DVS. FAŢĂ DE UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU ESTE DE A ÎNCETA SĂ MAI UTILIZAŢI ACEST SITE. SUNTEŢI DE ACORD CĂ PĂRŢILE FRANKLIN TEMPLETON NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE, SUB NICIO FORMĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ, FIE ACEASTA DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, CONSECVENŢIALĂ, SPECIALĂ, PUNITIVĂ SAU EXEMPLARĂ (COLECTIV DENUMITE „DAUNE EXCLUSE”), GENERATE DE SAU AVÂND ORICE LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU CU INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA ACEST SITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA: PIERDEREA VENITURILOR, PIERDERI DE NATURĂ COMERCIALĂ, PROFITURI ANTICIPATE, AFACERI, ECONOMII, BENEFICII SAU DATE; ORICE EŞEC ÎN ACTIVITATE, REFUZ AL UNUI SERVICIU, ATAC, ÎNTRERUPERE, DEFECT, ERORI DE OPERARE, INCONVENIENT SAU ÎNTÂRZIERE ÎN OPERAREA SAU TRANSMITERE SAU VIRUS PE COMPUTER; NEFUNCŢIONARE A ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE SAU MECANICE SAU ALE LINIILOR DE COMUNICARE (INCLUSIV TELEFON, CABLU ŞI INTERNET); VREME SEVERĂ SAU EXTRAORDINARĂ (INCLUSIV INUNDAŢII, CUTREMUR SAU ALTE ACTE DIVINE); INCENDII, RĂZBOI, INSURECŢII, ACTE TERORISTE, RĂSCOALE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ALTE PROBLEME ASOCIATE MUNCII, ACCIDENTE, URGENŢE SAU ACŢIUNI ALE GUVERNULUI; SAU FURT SAU DISTRUGERE SAU ACCES NEAUTORIZAT AL UNUI TERŢ, SAU MODIFICARE SAU UTILIZARE A INFORMAŢIILOR, ECHIPAMENTELOR SAU PROPRIETĂŢII DVS., CHIAR DACĂ PĂRŢILE FRANKLIN TEMPLETON AU FOST INFORMATE CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DAUNELOR EXCLUSE SAU LE-AR FI PUTUT ANTICIPA. MAI MULT, PĂRŢILE FRANKLIN TEMPLETON NU VOR FI RESPONSABILE PENTRU NICIO NERESPECTARE DE CĂTRE DVS. SAU ORICE TERŢĂ PARTE A ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII SAU A LEGILOR FEDERALE, STATALE ŞI LOCALE ÎN VIGOARE.

ACESTE LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII SE VOR APLICA INDIFERENT DE: (I) ORICE NEGLIJENŢĂ SAU NEGLIJENŢĂ CRASĂ A ORICĂREI PĂRŢI FRANKLIN TEMPLETON SAU (II) DACĂ RĂSPUNDEREA SE EXTINDE ASUPRA NEGLIJENŢEI, ASUPRA STRICTEI RĂSPUNDERI, A CONTRACTULUI, A CULPEI (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU ORICE ALTĂ TEORIE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ; ŞI VA RĂMÂNE VALABILĂ CHIAR DACĂ ORICE REMEDIU VA EŞUA SĂ ÎŞI ÎNDEPLINEASCĂ SCOPUL ESENŢIAL. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII SAU EXCLUDEREA GARANŢIILOR, ASTFEL ÎNCÂT LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE DE MAI SUS NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS. ÎN ACESTE JURISDICŢII, RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR FRANKLIN TEMPLETON SE VA LIMITA ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE. PĂRŢILE FRANKLIN TEMPLETON NU VOR AGREGA ÎN NICI UN CAZ RĂSPUNDEREA FAŢĂ DE DVS. ASTFEL ÎNCÂT SĂ DEPĂŞEASCĂ O SUTĂ DE DOLARI ($100).
Compensaţii

Sunteţi de acord să compensaţi, să apăraţi şi să protejaţi Franklin Templeton, filialele şi asociaţii acesteia şi toţi inspectorii, directorii, angajaţii şi agenţii acestora, faţă de şi împotriva oricăror pretenţii, solicitări, răspunderi, daune, pierderi sau cheltuieli, inclusiv onorariile şi costurile avocaţilor generate de sau asociate cu (i) accesarea sau utilizarea inadecvată de către dvs. a acestui Site, (ii) orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni şi condiţii de utilizare, (iii) orice Conţinut generat de utilizator Trimis de dvs. către sau via acest Site (iv) orice încălcare sau violare efectivă sau presupusă, efectuată de dvs., a drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi de proprietate ale oricărui terţ.
Legea aplicabilă, Forum, Separare

Neaplicarea de către Franklin Templeton a oricăror prevederi din cadrul acestor Termeni şi condiţii de utilizare nu va fi interpretată ca renunţare la vreo prevedere sau drept. Acest Site este controlat şi operat de Franklin Templeton din birourile sale din California, Statele Unite ale Americii. Legile Statului California (“legea aplicabilă”) guvernează aceşti Termeni. Dacă luaţi măsuri legale privind aceşti Termeni, sunteţi de acord să înaintaţi aceste acţiuni doar în tribunalele statale ale Oraşului şi Ţinutului San Mateo, California, sau în Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Nordic al Californiei şi sunteţi de acord şi vă supuneţi jurisdicţiei personale a acestor instanţe în scopurile soluţionării acestor acţiuni.

Dacă orice prevedere din cadrul acestor Termeni şi condiţii de utilizare este considerată ilegală, vidă sau, indiferent de motiv, inaplicabilă, celelalte prevederi vor fi aplicate în cea mai deplină măsură posibilă, iar celelalte prevederi vor rămâne în deplină vigoare şi efect.

Veţi respecta toate legile, normele şi reglementările oricărei autorităţi sau agenţii guvernamentale care guvernează sau se aplică operării şi utilizării acestui Site. Fără limitarea celor de mai sus, sunteţi de acord să respectaţi aceste restricţii şi să nu exportaţi sau să re-exportaţi nicio parte din Site către ţări sau persoane cărora acest lucru le este interzis conform legilor de control al exporturilor ale Statelor Unite. Aceşti Termeni şi condiţii de utilizare intră în vigoare în beneficiul Franklin Templeton, al succesorilor şi cesionarilor acesteia. Nu puteţi transfera Termenii şi condiţiile de utilizare. Nicio renunţare nu va intra în vigoare decât dacă este efectuată în scris. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în prezentul sunt rezervate de Franklin Templeton.
Reziliere

Admiteţi şi sunteţi de acord că Franklin Templeton poate restricţiona, suspenda sau rezilia Termenii şi condiţiile de utilizare sau accesul dvs. la şi utilizarea de către dvs. a Site-ului, integral sau parţial, inclusiv orice link-uri la site-uri terţe, în orice moment, cu sau fără motiv, inclusiv dar fără limitare la orice încălcare a Termenilor şi condiţiilor de utilizare, la discreţia absolută a Franklin Templeton şi fără notificare prealabilă sau răspundere. Versiunea relevantă a Termenilor şi condiţiilor de utilizare va continua să se aplice tuturor utilizărilor anterioare ale Site-ului. Următoarele alineate ale Termenilor şi condiţiilor de utilizare vor supravieţui rezilierii accesului sau utilizării dvs. a Site-ului: alineatele privind Compensaţiile, Renunţarea, Limitările de răspundere, Rezilierea şi Prevederile Generale, şi orice alte prevederi care, prin termenii cuprinşi, rămân valabile rezilierii utilizării şi accesului dvs. al Site-ului.