Home > History > Perspectiva piețelor emergente pentru anul 2018

Perspectiva piețelor emergente pentru anul 2018

ianuarie 19, 2018

Am susținut cazul investițiilor pe piețele emergente prin mai multe suişuri  și coborâșuri de pe piaţă, dar atribuţia a fost puțin mai ușoară în 2017. Piețele emergente (măsurate prin indexul MSCI Emerging Markets) au înregistrat o performanță pozitivă în 2017 și au depășit piețele dezvoltate (măsurate prin indexul MSCI World) pentru al doilea an consecutiv.1 Cred că acestea sunt timpurile interesante pentru a fi un investitor în acest spațiu! Carlos Hardenberg și Chetan Sehgal împărtășesc perspectivele anului 2018 ale grupului Templeton Emerging Markets Group  și evidențiază unele zone de oportunități potențiale pe care ei le văd în aceste piețe dinamice și mereu în schimbare

O serie de oportunități, mai ales în Asia

Credem că, în momentul de faţă, Asia este cea mai captivantă regiune din piețele emergente (EM). Aceasta oferă o gamă largă de oportunități, începând cu China, Coreea de Sud, India și Taiwan şi până în țări precum Indonezia. În calitate de colectori de acțiuni, suntem în egală măsură entuziasmați de oportunitățile individuale din alte părți ale lumii, în locuri precum Rusia, care recent şi-a pierdut din favoare. În astfel de situații, găsim companii pe care le considerăm extrem de bine conduse, crescând într-un ritm rapid și oferind expuneri către teme cheie cum ar fi creșterea economică, schimbările demografice și tendințele consumatorilor locali. Într-adevăr, relativa “nepopularitate” a acestor piețe înseamnă că am reușit să adăugăm expunere unor companii puternice la prețurile pe care le considerăm destul de atractive.

În mod similar, am găsit oportunități în America Latină. Brazilia tocmai a ieșit dintr-o recesiune prelungită și s-a confruntat cu mai multe provocări, inclusiv șomaj ridicat și scandaluri uriaşe de corupție, dar suntem în general pozitivi cu privire la posibilitățile din această piață, având în vedere noul accent pus pe eforturile de reformă. De asemenea, am găsit investiții atractive în alte țări din America Latină, cea mai notabilă fiind Argentina.

Nu în ultimul rând, suntem foarte încântați de piețele de frontieră din întreaga lume, nu numai în Africa, dar și în Asia și America Latină. Considerăm că aceste piețe oferă oportunități pentru ziua de mâine, în mod ideal pentru investitori pe termen lung, cu un orizont de timp de peste cinci ani.

Temele principale: Tehnologia și consumul

Ponderile sectoarelor agregate ale energiei și materialelor din indicele MSCI Emerging Markets au scăzut de la aproximativ 40% în urmă cu aproximativ un deceniu la aproximativ 14%, începând din octombrie 2017, cu ponderile tehnologiilor informației (IT) și ale companiilor de consum crescând într-un mod constant.2 IT-ul acum deţine cea mai mare pondere în index, aproximativ 30%, rezultat atât al performanței recente față de indicele global, cât și al creșterii numărului de jucători importanți din domeniul IT, nu numai în Coreea de Sud și Taiwan, ci și în China. Mai mult, companiile IT din pieţele emergente nu mai sustin doar obţinerea produselor destinate pieţelor dezvoltate prin fabricarea de componente sau dispozitive cu licenţe; ei dezvoltă de fapt produse tehnologice de marcă care sunt exportate în restul lumii, câștigând tracțiune și cotă de piață.

Tehnologia, în general, conduce la îmbunătăţirea eficienței și inovării, permițând unei companii să crească mai repede, să obțină un avantaj competitiv și să construiască o cotă de piață destul de mare, care să protejeze afacerile pentru mult timp. Oportunitățile din sectorul IT pot lua mai multe forme, cum ar fi modelele de afaceri de comerț electronic, după cum se vede în America Latină; companii care dezvoltă componente IT legate de automobile din Taiwan sau Coreea de Sud; sau bănci digitale din Asia și Africa.

De exemplu, industria automobilelor suferă o transformare către vehicule electrice mai eficiente din punct de vedere energetic și multe companii din pieţele emergente se pregătesc să joace un rol dominant în producerea de soluții nu numai în ceea ce privește software-ul, ci și ce ţine de componente și de putere. Ca rezultat, ne aflăm într-o situație unică în care găsim companii care se dezvoltă într-un mod rapid în China, Coreea de Sud și Taiwan  care sunt susceptibile de a beneficia de tranziția majoră de la motorul cu combustie la motoarele alternative, inclusiv cele pentru  vehiculele electrice.

De asemenea, ne plac sectoarele legate de consumatori. Credem că cererea de bunuri și servicii este setată să crească foarte mult, deoarece veniturile din gospodării de pe pieţele emergente continuă să se mărească. Singur Vietnamul a văzut că produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor a crescut de la 500 dolari până la 3.000 dolari în aproximativ opt-nouă ani, ceea ce se traduce într-o putere de cheltuieli dramatic mai mare, iar acești consumatori caută bunuri și servicii. Din perspectiva investițiilor, suntem interesați în special de companiile care satisfac acestei nevoi cu mărci locale  și bunuri produse local.

Mai mult spaţiu pentru recupararea câștigurile corporatiste de pe piețe emergente

Privind evaluările per total, am observat că câștigurile multor companii de pe pieţele emergente se îmbunătățesc treptat, în ceea ce privește profitabilitatea, marjele și rentabilitatea capitalului propriu, după ce aceste variabile erau recent sub presiune. Vedem o vizibilitate mai bună în prognozele câștigurilor companiilor de pe pieţele emergente și credem că câștigurile au încă mult spațiu de recuperat. Punând împreună toți acești factori, considerăm că evaluările companiilor de pe pieţele emergente de la sfârșitul anului 2017 sunt încă foarte atractive.

Cu toate acestea, este posibil să existe volatilitate pe viitor, mai ales că fluxurile de investiții pot reflecta adesea atitudini mereu în schimbare față de riscul perceput, cu intrări de capital când investitorii “îşi asumă riscuri” și ieșiri de capital când aceştia sunt “în retragere” în perspectivă. Piețele mai puțin mature tind să fie puternic conduse de sentimente, iar prețurile pe piețele respective ar putea reflecta rapid orice scepticism. Chiar și așa, investitorii globali majori au o proporție mai redusă de expunere la clasa de active, sub ceea ce ne-am aștepta, având în vedere proporția PIB-ului mondial și a capitalizării de piață pe care pieţele emergente le reprezintă și care ar putea susține intrări continue.

Comentariile, opiniile și analizele prezentate aici au scopuri strict informaționale și nu ar trebui considerate sfaturi individuale  pentru investiții sau recomandări pentru investiții în orice fel de titlu sau de a adopta vreo strategie de investiții. Deoarece condițiile pe piață și condițiile economice sunt supuse unor schimbări rapide, comentariile, opiniile și analizele au fost actuale la data prezentării pentru publicare și pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Acest material nu se dorește a fi o analiză completă a fiecărui fapt referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.

Informații legale importante

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, incluzând aici fluctuații valutare, instabilitate economică și evoluții politice. Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre juridice, politice, de afaceri sau sociale stabile, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră. Prețul acțiunilor fluctuează, uneori în mod brusc și major, din cauza unor factori care au impact doar asupra companiilor, doar asupra anumitor industrii sau doar asupra unor anumite sectoare de activitate sau asupra condițiilor de piață în ansamblu.

––––––––––––––––––––––––––-

1: Indicele MSCI Emerging Markets înregistrează reprezentări mari și medii din 24 de țări emergente. Indicele MSCI World reprezintă performanțe mari și medii ale capitalului propriu în 23 de țări dezvoltate. Indicii nu sunt gestionați și nu se poate investi în mod direct în ele. Acestea nu includ taxe, cheltuieli sau taxe de vânzare. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator sau garanție pentru performanțele viitoare.

2: MSCI. Indicii nu sunt gestionați și nu se poate investi în mod direct în ele. Acestea nu includ taxe, cheltuieli sau taxe de vânzare. Consultați www.franklintempletondatasources.com pentru informații suplimentare despre furnizorii de date

Categories: History