Home > History > Conducătorii creșterii structurale din spatele economiilor piețelor emergente

Conducătorii creșterii structurale din spatele economiilor piețelor emergente

decembrie 4, 2017

Colegii mei şi cu mine am transmis mesajul că piețele emergente s-au schimbat – ele nu mai sunt doar pentru  mărfuri. Vechile modele economice sunt în curs de transformare în multe cazuri, deschizând noi oportunități de investiții interesante. Carlos Hardenberg, vicepreședintele executiv și directorul general al Templeton Emerging Markets Group, explică modul în care dinamica consumatorilor pe piețele emergente a determinat cererea de bunuri și servicii noi și inovatoare.

Carlos Hardenberg, Vicepreședinte Executiv și Managing Director

Templeton Emerging Markets Group

Am constatat câteva concepții greșite despre piețele emergente, care ar putea conduce ca unii investitori să rateze oportunitățile din această clasă de active dinamice. Unul dintre acestea este că mărfurile domină oportunitățile de investiții din cadrul acestora. Un studiu recent sponsorizat de investitorii Franklin Templeton din Regatul Unit confirmă acest lucru – deși mitul pare să se estompeze puțin. 1

Demontarea mitului Produselor

Aproximativ jumătate dintre cei care au răspuns la sondajul Franklin Templeton au asociat piețele emergente cu industriile tradiționale, cum ar fi mărfurile (56%) și industria prelucrătoare (50%). Între timp, 42% din respondenţi au asociat tehnologia informației cu acestea. 2

Chiar dacă ideile greșite par a continua, realitatea este că multe economii cu piețe emergente și-au extins domeniul de aplicare – așa că suntem bucuroși să vedem investitorii să înceapă să recunoască acest lucru. Piețele emergente nu mai sunt unidimensionale. Vedem cultivarea unei noi generații de companii inovatoare situate pe piețele în curs de dezvoltare–diversificând economiile emergente și oportunitățile pentru investitori.

În acelaşi timp, clasa de mijloc din cadrul acestor pieţe a fost în creştere. O putere de consum mai mare a populaţiei a determinat companiile locale să satisfacă cererea de noi tipuri de bunuri și servicii. Considerăm că această tendință va continua probabil să conducă la creșterea pieței emergente și la inovare.

De fapt, tehnologia este unul dintre cele mai mari sectoare din indexul MSCI a pieţelor emergente, după cum puteți vedea în graficele de mai jos. 3

Sectorul tehnologic în ansamblul său a schimbat modul nostru de viaţă . Începând din 1982, patentul pentru primul player compact de disc (CD) din lume a fost lansat în Statele Unite și fiecare disc a fost distribuit cu aproximativ 14 USD. Acum, cu tehnologii precum cloud, utilizatorii pot accesa milioane de melodii cu bani mai puţini – și fără a fi necesare înregistrări sau discuri.

În plus, aproape jumătate din aplicaţiile de brevete la nivel global sunt înregistrate acum pe piețele emergente, pe care le puteți vedea în diagramele de mai jos – tehnologia a transformat piețele emergente într-un timp relativ scurt.

Pieţele emergente au spaţiu pentru a crește şi a evolua în continuare

Noi credem că multe companii din piețele emergente au loc să crească mai repede decât multe alte companii din lumea dezvoltată. Nu numai că aceste companii de pe piețele în curs de dezvoltare se alimentează pe baza consumului dinamic intern, ele de asemenea,  câștigă şi o cotă mai mare din exporturile globale.

În opinia noastră, sectorul tehnologic din piețele emergente rămâne sub-investiționat. Vedem valoare în multe domenii, inclusiv în comerțul electronic din America Centrală, dezvoltatorii de componente din Taiwan și Coreea de Sud și sectorul bancar digital din Africa de Sud și Asia.

Multe companii de tehnologie de pe piețele emergente au reușit să crească foarte rapid, cu un avantaj competitiv legat de o cotă de piață destul de mare. Și credem că această creștere ar putea continua ceva timp.

Pentru noi, tehnologia este un sector interesant de urmărit. Dar, demografia în schimbare pe piețele emergente este cea care determină într-adevăr cererea pentru aceste tipuri de bunuri și servicii.

Creşterea numărului consumatorilor în mod dinamic în Asia

În opinia noastră, Asia este una dintre cele mai interesante regiuni din piețele emergente de astăzi.

În timp ce producția și exportul rămân vitale  pentru multe economii, regiunea este îndepărtată de lumea tradițională a comerțului, în special în China. China s-a mutat de la fabricarea produselor mai puţin calitative la unele cu mult mai sofisticate.

Astăzi, dinamica consumatorilor prin cererea de bunuri și servicii noi a condus sectorul de producție pe un nou teritoriu.

În ansamblu, vedem o nouă generație de companii din Asia care se mută în procese de producție cu valoare adăugată. Multe dintre aceste companii au demonstrat un grad înalt de inovare și o creștere sustenabilă.

Totuși, în timp ce economiile mai mature din Asia ne pot oferi multe oportunități potențiale, vedem, de asemenea, mult interes în țările mai mici din Asia. În general, în Filipine, Indonezia, India și Vietnam vedem baze de consum în creştere și mai diverse.

De exemplu, doar Vietnamul a înregistrat o creștere a produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor de la mai puțin de 300$ în 1985, la peste 2.000 $ în 2016. 4 Consumatorii caută acum tipuri de bunuri și servicii “mai noi” care se potrivesc cu capacitatea acestora de a cheltui mai mult. Vedem companiile emergente care se ocupă de acest tip de consum în continuă creștere și în schimbare, cu mărci și bunuri locale.

Având o viziune holistică asupra regiunii Asia, putem vedea că comerțul intra-asiatic devine din ce în ce mai important.

Perspectiva noastră

Deși există anumite riscuri la distanță care trebuie urmărite cu atenție, credem că stocurile de pe piețele emergente continuă să dețină un mare potențial, mai ales dacă renunțăm la ideea că investițiile pe piețele emergente se bazează exclusiv pe mărfuri.

Noi credem că investitorii ar trebui să privească companiile emergente din alt unghi. Revenind la concluziile sondajului Franklin Templeton, cel mai mare obstacol pentru a investi a fost lipsa de cunoștințe. 58% dintre respondenții din sondaj au declarat că nu vor lua în considerare să investească în piețele emergente din cauza convingerii că nu au nivelul necesar de cunoștințe. 5

Cele mai frecvente concepții greșite ale investitorilor intervievați au fost ipotezele privind volatilitatea și riscul – 26% spunând că nu au avut expunere pe piață, deoarece au fost  “prea riscante”. Credem că este o rușine!

În timp ce mulți investitori pot renunța la piețele emergente deoarece le consideră prea riscante, credem că ei nu ar trebui să treacă cu vederea posibilele recompense pe care le pot primi în timp. În actualul mediu cu randament scăzut, piețele în curs de dezvoltare pot oferi investitorilor acces la societăți inovatoare, cu creștere rapidă, tranzacționate la valori atractive.

Comentariile, opiniile și analizele prezentate aici au scopuri strict informaționale și nu ar trebui considerate sfaturi individuale  pentru investiții sau recomandări pentru investiții în orice fel de titlu sau de a adopta vreo strategie de investiții. Deoarece condițiile pe piață și condițiile economice sunt supuse unor schimbări rapide, comentariile, opiniile și analizele au fost actuale la data prezentării pentru publicare și pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Acest material nu se dorește a fi o analiză completă a fiecărui fapt referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.

Informații legale importante

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, incluzând aici fluctuații valutare, instabilitate economică și evoluții politice. Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre juridice, politice, de afaceri sau sociale stabile, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră. Prețul acțiunilor fluctuează, uneori în mod brusc și major, din cauza unor factori care au impact doar asupra companiilor, doar asupra anumitor industrii sau doar asupra unor anumite sectoare de activitate sau asupra condițiilor de piață în ansamblu.

–––––––––––––––-

1. Ancheta a fost efectuată în numele Franklin Templeton Investments de către Opinium în perioada 31 iulie-4 august 2017. Toate cifrele, dacă nu se specifică altfel, provin de la Opinium Plc. Respondenții au fost 1.001 de adulți din Marea Britanie care investesc cel puțin 25.000 de lire sterline (33.000 de dolari SUA) și nu primesc sfaturi de investiții. Sondajul a fost efectuat online. Cifrele au fost ponderate și sunt reprezentative pentru toți adulții din Marea Britanie (cu vârsta de peste 18 ani).

2. Ibid.

3. Sursa: FactSet, MSCI. Indicele MSCI Emerging Markets înregistrează reprezentări mari și medii în 24 de țări emergente. Indicii nu sunt gestionați și nu se pot investi în mod direct în ei. Acestea nu includ taxe, cheltuieli sau taxe de vânzare. Informații suplimentare privind furnizorii de date sunt disponibile la www.franklintempletondatasources.com.

4. Sursa: Banca Mondială, PIB pe cap de locuitor, dolari SUA.

5. Ancheta efectuată în numele Franklin Templeton Investments de către Opinium în perioada 31 iulie – 4 august 2017. Toate cifrele, dacă nu se specifică altfel, provin de la Opinium Plc. Respondenții au fost 1.001 de adulți din Marea Britanie care investesc cel puțin 25.000 de lire sterline (33.000 de dolari SUA) și nu primesc sfaturi de investiții. Sondajul a fost efectuat online. Cifrele au fost ponderate și sunt reprezentative pentru toți adulții din Marea Britanie (cu vârsta de peste 18 ani).

Categories: History