Home > History > O perspectivă activă asupra investiţiilor cu capitalizare redusă

O perspectivă activă asupra investiţiilor cu capitalizare redusă

octombrie 4, 2017

La Templeton Emerging Markets Group considerăm că depozitele pieţelor emergente cu capitalizare redusă reprezintă o propunere atractivă în climatul curent al investiţiilor. Cu toate acestea, există câteva concepţii greşite cu privire la clasa de active care ascund puncte cheie, pe care noi considerăm că un manager activ le-ar putea valorifica. În acest articol m-am alăturat colegilor mei Stephen Dover—chief investment officer al grupului Templeton—şi Chetan Sehgal—directorul departamentului Global Emerging Markets/Small-Cap Strategies—pentru a discuta despre o posibilă investiţie în acest spaţiu.

Per total, credem că stocurile cu capitalizare redusă din pieţele emergente oferă perspective atractive pentru managerii activi. O multitudine de valori evaluate greşit, ineficienţe ale pieţei, precum şi o lipsă de cercetare, oferă oportunităţi pentru investiţii, în opinia noastră.

Actualul context al Pieţei

Până acum în 2017, performanţa pieţelor emergente cu capitalizare redusă a fost optimistă, cu multe ţări şi industrii evoluând în clasa activelor. Siguranţa în fondul pieţei, în mediul economic, precum şi în câştigurile corporative s-a îmbunătăţit de-a lungul pieţelor emergente. Această siguranţă a apărut în ciuda provocărilor existente, precum actuala şi potenţiala creştere a ratei dobânzii din SUA, incertitudine cauzată de noua Administraţie a Statelor Unite şi de problemele geopolitice globale.

Abordarea unor concepţii greşite cu privire la pieţele emergente cu capitalizare redusă

Nu este o clasă de active de nişă. În ciuda unor percepţii largi, în opinia noastră, pieţele emergente cu capitalizare redusă sunt departe de a fi o investiţie de nişă. Clasa de active reprezintă mai mult de 20.000 de companii cu o piaţă de capitalizare agregată de peste 5 trilioane de dolari şi cu o cifră de afaceri zilnică de peste 40 de miliarde de dolari, după cum arată graficul de mai jos. Lichiditatea din pieţele emergente cu capitalizare redusă este comparabilă cu lichiditatea din pieţele emergente de capitalizare mare.

În consecinţă, considerăm că dimensiunea reală a universului investiţiilor din pieţele emergente cu capitalizare redusă reprezintă un avantaj-cheie pentru managerii activi, oferind numeroase oportunităţi de a descoperi companii pe care le considerăm valoroase. Proprietatea pieţelor emergente cu capitalizare redusă este împărţită în mod disproporţional cu investitorii de retail. Aceştia tind să tranzactioneze mai des decât investitorii instituţionali străini, întrucât aceştia din urmă au un orizont de investiţie destul de mic, stimulând, astfel, lichiditatea. Un bun exemplu este India, unde investitorii au număr mare de companii mici din care să aleagă, iar proprietatea înclină către investitorii locali.

O diferenţă cheie între pieţele dezvoltate cu capitalizare redusă şi pieţele emergente cu capitalizare redusă, este faptul că acestea din urmă, în multe pieţe, încă sunt importante local. O capitalizare de piaţă de aproape 2 miliarde de dolari ar putea reprezenta o companie lider într-o anumită ţară, un indice sau un sector—poate o afacere bine stabilită cu un istoric lung de succese. Multe dintre aceste companii sunt deţinute sau controlate de familii, multe dintre acestea având profiluri stabile în comparaţie cu pieţele dezvoltate de capital redus.

Nu este în mod necesar o investiţie mai volatilă

O altă concepţie greşită despre investiţia în pieţele emergente cu capitalizare redusă este faptul că volatilitatea este mai mare decât cea a pieţelor emergente cu capitalizare mare. Ca orice altă investiţie, pieţele emergente cu capitalizare redusă vin cu riscuri reale şi percepute. Acestea includ o volatilitate mare a preţurilor (în special pe termen scurt), venituri relativ mici, linii de producţie limitate, precum şi o cotă de piaţă mică. Cu toate acestea, multe dintre aceste riscuri sunt asociate cu universul de capital al pieţelor emergente per total, precum şi cu o volatilitate crescută cu privire la pieţele dezvoltate.

O analiză a deviaţiilor standard ilustrează faptul că presupunerea că pieţele emergente cu capitalizare redusă sunt mult mai volatile decât pieţele emergente cu capitalizare mare, nu este întotdeauna adevărată.

Deşi fondurile individuale pot fi, într-adevăr, volatile, corelaţiile dintre diferitele companii din pieţele emergente cu capitalizare redusă sunt, de obicei, mai mici, fapt ce credem că se datorează parţial expansiunii şi diversităţii afacerilor din acest spaţiu de investiţie. De exemplu, aceiaşi factori care ar putea avea un impact asupra unei televiziuni din Coreea de Sud şi asupra stocurilor unei companii de cumpărături online, nu vor influenţa o companie de ciment din India. Acest lucru poate ajuta la reducerea riscului de corelaţie la nivelul clasei de active.

Oportunităţi de capitalizare redusă pentru investitorii activi

Trecute cu vederea si prea puţin cercetate. Nu numai că managerii de investiţii trec cu vederea pieţele emergente cu capitalizare redusă, dar acestea sunt, de asemenea, şi prea puţin cercetate pe latura de vânzări. Acest lucru reflectă nu doar numărul mare de companii acoperite, cât şi lipsa relativă a informaţiei disponibile. În mod nesurprinzător, rezultatul este acela că numărul mediu de recomandări de cercetare pentru pieţele emergente cu capitalizare redusă este mult mai mic decât cel pentru fondurile cu capitalizare mare.

De asemenea, multe depozite cu capitalizare redusă au o acoperire mică de cercetare sau chiar deloc. Pentru multe stocuri din pieţele emergente cu capitalizare redusă, care se află în afara indicelui de referinţă MSCI existent, disponibilitatea cercetării este chiar mai limitată. Acest fapt poate oferi un avantaj critic unui manager activ care poate cerceta în mod direct aceste companii, în special dacă au oameni pe teren în regiunea respectivă, care să le poată evalua în primă instanţă. Probabilitatea de a găsi un stoc relativ necunoscut, ca fiind evaluat greşit, este mult mai ridicată decât într-o companie mare, cu numeroşi analişti, care să ofere recomandări de cercetare pentru acesta.

Recuperarea accesului la expunerea locală pentru a complementa portofoliile existente ale pieţelor emergente

Reflectând asupra succesului general pe termen lung al pieţelor emergente, ca economii globale şi ca o clasă de active de capital, majoritatea acestor ţări au devenit şi mai integrate în economia lumii. Prin urmare, cele mai mari şi mai de succes companii de pe pieţele emergente s-au extins peste pieţele interne pentru a exporta şi investi la nivel global. Astfel, factorii interni nu mai sunt principalii determinanţi ai preţurilor acţiunilor din multe dintre aceste depozite. Exemple de astfel de companii includ electronicele, industria auto sau denumirile ce au legătură cu consumatorii, ce derivă o parte substanţială a veniturilor provenite mai degrabă din economii dezvoltate decât din cele în care sunt fondate.

În contrast, pieţele emergente cu capitalizare redusă oferă, în general, acele expuneri care i-au atras pe mulţi investitori la pieţele emergente în general. Cererea internă, demografice favorabile, iniţiative de reformă locală şi produse inovative de nişă sunt adesea printre determinantii primari ai creşterii.

În consecinţă, sectoarele la care sunt expuşi investitorii din pieţele emergente cu capitalizare redusă, diferă în mod semnificativ de stocurile din pieţele cu capitalizare mare. Indicele MSCI al pieţelor emergente este dominat în mod disproporţionat de expunerile în domeniul tehnologiei informaţiei şi cel financiar, după cum arată graficul de mai jos. Aceste sectoare sunt, de obicei, mult mai influenţate de trend-urile macroeconomice la nivel global sau la nivel de ţară.

Mai mult decât atât, întreprinderile aflate în proprietatea statului sunt, de obicei, predominante în stocurile din pieţele cu capitalizare mare. Deşi considerăm că multe dintre aceste companii, aflate în proprietatea statului, sunt bine gestionate, interesele proprietarilor majoritari nu sunt întotdeauna aliniate în întregime cu cele ale investitorilor minoritari.

În contrast, expunerile pieţelor emergente cu capitalizare redusă sunt, de obicei, concentrate în sectoarele cu creştere mare, precum sectorul consumatorului discreţionar şi cel al sănătăţii. Deseori, aceste companii sunt mai concentrate la nivel local şi multe dintre ele sunt relativ dominante în industriile mai mici. Cele mai de succes companii din pieţele emergente cu capitalizare redusă vor folosi aceste forţe locale pentru a se extinde la nivel internaţional, susţinând, astfel, tranziţia lor în timp către companii cu capital mediu sau chiar mare.

Chiar şi într-un sector dat, expunerile economice pot să difere substanţial. De exemplu, în sectorul materialelor, companiile miniere, prin natura lor, sunt în general companii cu capital mare şi sunt influenţate semnificativ de factori externi, precum preţurile mărfurilor globale. Companiile din sectorul materialelor, din pieţele emergente cu capital redus, includ afaceri precum cele ale producătorilor de ciment, ce au o expunere mare spre dezvoltarea economică locală şi dinamica cererii. Astfel, diversificarea în pieţele emergente cu capitalizare redusă poate oferi expuneri ce ar putea completa o alocare deja orientată spre pieţele emergente cu capital mare.

Descoperirea creşterii într-o lume a creşterii nesemnificativă

Pieţele emergente reprezintă un posibil loc luminous într-un peisaj uneori nesigur al lumii economice. Deşi ratele globale de creştere au dezamăgit în mod constant de la criza financiară din 2008, în aprilie 2017, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a prezis o creştere la nivelul Produsului Intern Brut global (PIB), creştere de la nivelul din 2016, la 3.5% în 2017. Pentru economiile avansate, creşterea aşteptată de FMI a PIB-ului este de 2% pentru 2017. Cu toate acestea, rata creşterii aşteptată pentru pieţele emergente, împreună cu alte pieţe dezvoltate, este de 4.5%, situându-se cu mult peste nivelul global.

Într-o lume în care creşterile sunt atât de mici, investiţia în pieţele emergente cu capitalizare redusă poate oferi expunere la multe dintre companiile cu creştere rapidă din ţările globale cu creştere accentuată.

Creşterea vânzărilor în pieţele emergente cu capitalizare redusă a fost, de asemenea, mai mare decât a celor din pieţele emergente cu capitalizare mare. De asemenea, este important să reamintim că această creştere spre linia superioară este, de obicei, organică şi derivă mai mult din dinamica pieţelor locale, decât din factorii globali macroeconomici determinanţi.

Alături de creşterea organică, pieţele emergente cu capitalizare redusă pot, de asemenea, să aibă o apreciere  a preţurilor acţiunilor, apreciere venită din faptul că au fost adăugate la un indice atrăgând, astfel, fluxurile investitorilor pasivi, precum şi dintr-o atenţie suplimentară în ceea ce priveşte cercetarea pe partea vânzărilor, ce ar putea creşte fluxurile de fonduri active. Ele pot fi, de asemenea, potenţiale ţinte de fuziune şi achiziţie. Acestea reprezintă factori determinanţi de creştere, care sunt, într-o mare măsură, independenţi de considerentele macroeconomice.

Descoperirea Succesului

Poate că este important să recunoaştem faptul că sunt numeroase companii din pieţele emergente cu capitalizare redusă care, cel mai probabil, vor rămâne mici, indiferent dacă este vorba de probleme corporative de guvernare, calitate slabă a gestiunii acestora, lipsa creşterii pieţei sau alţi factori. Rolul unui manager activ este să încerce să determine care dintre aceste companii de pe pieţele emergente cu capitalizare redusă vor avea succes pe termen îndelungat, având în vedere reducerea riscurilor de pierdere şi astfel, crescând încasările ajustate la risc.

Atenţia noastră

La Templeton Emerging Markets Group, considerăm că pieţele emergente cu capitalizare redusă reprezintă un spaţiu propice pentru managerii activi, care se pot concentra asupura gestiunii riscului şi care îşi concentrează toată atenţia pe factorii determinanţi de creştere pentru clasa de active. Cercetarea noastră privitoare la pieţele emergente cu capitalizare redusă este condusă de o echipă de teren, care cuprinde peste 50 de analişti, în 20 de birouri globale, fapt ce ne permite să avem întâlniri personale regulate cu investiţii viitoare şi cu companiile investitoare, obţinând o comprehensiune a dinamicii pieţelor locale în care acestea operează.

Eforturile noastre legate de cercetare, împreună cu atenţia pe guvernanţa corporativă şi gestiunea riscului, susţin obiectivul nostru de a furniza motivele structurale pentru investiţia în pieţele emergente cu capitalizare redusă—căutarea companiilor despre care credem că sunt cel mai bine poziţionate pentru a beneficia de demografice şi de creşterea averii consumatorilor din pieţele emergente, având modele de afaceri durabile şi uşor de apărat.

Prin abordarea noastră de tip bottom-up (analizăm fiecare companie în parte), căutăm să investim în companii care au echipe de management capabile, unde noi simţim convingerea că pot face alegerile strategice corespunzătoare. Preţul este, de asemenea, crucial în abordarea noastră, cu o orientare de preţ ce ne conduce filozofia în investiţiile din pieţele emergente, orientare ce a fost rectificată de-a lungul câtorva decade.

Comentariile, opiniile și analizele prezentate aici au scopuri strict informaționale și nu ar trebui considerate sfaturi individuale  pentru investiții sau recomandări pentru investiții în orice fel de titlu sau de a adopta vreo strategie de investiții. Deoarece condițiile pe piață și condițiile economice sunt supuse unor schimbări rapide, comentariile, opiniile și analizele au fost actuale la data prezentării pentru publicare și pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Acest material nu se dorește a fi o analiză completă a fiecărui fapt referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.

Informații legale importante

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, incluzând aici fluctuații valutare, instabilitate economică și evoluții politice. Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre juridice, politice, de afaceri sau sociale stabile, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră. Prețul acțiunilor fluctuează, uneori în mod brusc și major, din cauza unor factori care au impact doar asupra companiilor, doar asupra anumitor industrii sau doar asupra unor anumite sectoare de activitate sau asupra condițiilor de piață în ansamblu.

Categories: History