Home > History > Aniversarea de aur a ASEAN

Aniversarea de aur a ASEAN

septembrie 21, 2017

Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei (cunoscută drept ASEAN) și-a celebrat cea de-a 50-a aniversare la începutul lui august. Cooperativa regională a luat ființă în 1967, cu Thailanda, Indonezia, Malaezia, Filipine și Singapore ca membri fondatori. Statul Brunei Darussalam, Vietnamul, Republica Democrată Populară Laos, Myanmarul și Cambogia i s-au alăturat ulterior.

În 1967, regiunea era măcinată de lupte, iar asociația a fost înființată pentru a ajuta efortului de pace, stabilității și prosperității. Țelul și scopul general al ASEAN este “Să accelereze creșterea economică, progresul social și dezvoltarea culturală în regiune, prin eforturi comune în spiritul egalității și parteneriatului, pentru a consolida fundamentul unei comunități prospere și pașnice”. 1

Principiile fundamentale 2 sunt următoarele:

  • Respectul reciproc pentru independența, suveranitatea, egalitatea, integritatea teritorială și identitatea națională a tuturor națiunilor
  • Dreptul fiecărei țări de a-și duce existența statală fără imixtiuni, subminări sau constrângeri externe
  • Neamestecul în afacerile interne ale vreunui alt stat
  • Soluționarea diferendelor sau disputelor în mod pașnic
  • Renunțarea la amenințarea sau folosirea forței, și
  • Cooperare eficientă între state

Spiritul cooperării pașnice a fost supranumit “calea ASEAN” și a fost însoțit de o creștere impresionantă, în ultima jumătate de secol. ASEAN este astăzi a șaptea cea mai mare piață mondială, cu cea de-a treia cea mai mare forță de muncă (doar China și India sunt mai sus în top), și există previziuni că până în 2030 va deveni al patrulea cel mai mare bloc economic. 3

De la fondarea sa, cooperarea dintre țările din ASEAN a crescut exponențial și au existat mai multe schimburi de călătorii, chiar și între țările care, istoric, erau inamice. Când am fost, recent, în Myanmar, m-am întâlnit cu directorii unei companii petroliere thailandeze care fora acolo după petrol și gaze offshore. Mi-au spus că au colaborat foarte bine cu autoritățile din Myanmar și că se așteptau ca operațiunile lor acolo să producă rezultate pozitive.

Având în vedere toate provocările, le-aș dat statelor ASEAN o notă de 10 pentru eforturile lor și pentru introducerea treptată a diverselor măsuri de cooperare. Membrii săi au reușit să colaboreze pentru îmbunătățirea comerțului și a investițiilor în regiune, precum și pentru îmbunătățirea turismului. Acum, cred că următorul pas este să pregătească trecerea la o monedă comună și la un sistem bancar comun.

Creșterea produsului intern brut (PIB) în rândul membrilor săi a atins puncte înalte, iar proiecțiile de creștere pentru 2017 ale mai multor membri le depășesc pe cele ale Chinei. 4

Un grup divers

Deși ASEAN e un bloc de țări mai mici care s-au aliat pentru a avea o voce globală mai puternică, aceste țări sunt destul de diferite. Pe vremea când s-a format ASEAN, membrii săi aveau, în mare măsură, sisteme politice asemănătoare, dar astăzi există o varietate de ideologii, de la comunism la democrație și la monarhie.

Avuția și dezvoltarea membrilor săi variază și ele, PIB-ul pe cap de locuitor din Singapore și Brunei  plasându-le într-o categorie mult mai bogată decât restul statelor ASEAN. Există chiar și observatori care au făcut ca statul Singapore să fie considerat o piață dezvoltată, spre deosebire de statutul de piață emergentă al celorlalți membri.

Când vine vorba de competitivitate, Raportul pe 2016-2017 privind competitivitatea globală al Forumului Economic Mondial pune statul Singapore în fruntea grupului ASEAN – țara de fapt se află pe locul doi la nivel global. 5 Malaezia s-a clasat pe locul 25, în timp ce celelalte state membre ASEAN erau situate chiar mai jos.

De-a lungul ultimelor cinci decenii, țările ASEAN au făcut mari progrese economice, depășind o mare parte din țările lumii în termeni de rate de creștere, deși nu se puteau compara prin dimensiuni. În unele cazuri, progresul a fost de-a dreptul dramatic. De exemplu, începând cu 1960, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut, în Singapore, de la 428 de dolari la 52.961 de dolari, în timp ce PIB-ul pe cap de locuitor din Malaezia a crescut de la 235 de dolari la 9507 dolari.

În calitate de investitori, diversitatea regiunii e deosebit de interesantă și există o serie de potențiale oportunități în aproape orice zonă de activitate, de la industria minieră și până la cea a bunurilor de consum sau până în tehnologie. Pe măsură ce barierele comerciale și de investiții sunt înlăturate, grupul ASEAN va ajunge să reprezinte o piață uriașă.

Conexiuni pentru consumatori

Panta ascendentă a ratelor de creștere a creat, de asemenea, o mai mare prosperitate pentru oameni în general, și de când ASEAN a fost înființată, am fost martorii nașterii unei noi generații de consumatori. Aceste țări, în general, se bucură de populații tinere, oameni aflați în anii lor cei mai productivi, iar asta credem că e ceva binevenit pentru viitorul lor.

Consumatorii se mută din ce în ce mai mult în online, chiar și pe cele mai noi și mai mici piețe. De exemplu, din 2014 încoace, numărul utilizatorilor de internet a crescut de la aproximativ două milioane la peste 39 de milioane. 6 Utilizarea telefoanelor inteligente a explodat în ultimii ani și a depășit rata de penetrare de 80%, potrivit rapoartelor celor mai mari trei companii de telecomunicații. Un procentaj chiar mai mare decât cel din Statele Unite.

Myanmar este un exemplu al acestui tip de tehnologie „pe sărite”, pe care îl vedem pe multe dintre piețele emergente, în care oamenii sar direct la telefonia mobilă, ocolind cu totul telefonia fixă.

Provocări și oportunități

Cel mai mare risc general pe care îl vedem pentru piețele din regiune vine dintr-un posibil eveniment “lebăda-neagră”, un șoc al pieței ce nu poate fi anticipat. China este, desigur, o piață fosrte importantă în Asia, și orice încetinire sau abatere de la procesul său de ajustare structurală ar putea avea implicații pe termen scurt în felul în care investitorii percep țările ASEAN. La un și mai amplu nivel, lumea este încă dezechilibrată – multe țări au niveluri foarte ridicate ale datoriilor.

Unii spun că însăși “calea ASEAN” a fost, totodată, și o piedică în multe aspecte – ea presupunea mai degrabă împotmolirea în întâlniri și discuții decât o acțiune propriu-zisă. Regiunea nu a atins tipul de integrare economică – sau de influență – pe care o are Uniunea Europeană. Cu siguranță, ASEAN mai are mult până când va atinge gradul de integrare pe care l-a obinut UE.

Unii critici spun că economiile ASEAN sunt prea diverse din punct de vedere cultural, economic și politic pentru a putea deveni o forță mai puternică și unificată. În opinia noastră, trecerea la o monedă unică și la un sistem bancar comun reprezintă următorul pas pe care ar trebui să-l facă ASEAN, dar nu trebuie să uităm că, ideea unei Europe unificate merge mult înapoi în istorie. Louis al IV-lea a adus o mare parte din Europa sub controlul său. Membrii Familiilor regale ale Europei s-au căsătorit unii cu alții și-au oferit astfel o bază viitoare pentru și mai multă cooperare. Nu avem un astfel de trecut în Asia (cu excepția puterilor coloniale, care au adus într-o oarecare măsură integrarea).

Poate că planul Japoniei pentru o „Mai mare sferă de Co-prosperitate în Asia” a fost un pas spre integrare, dar agresiunea militară japoneză a stimulat mai degrabă opoziția decât cooperarea. O istorie dezavantajoasă nu înseamnă că ASEAN nu poate deveni mai integrată; există o serie de acțiuni care i-au făcut pe membrii săi să se îndrepte în direcția corectă. O provocare e opoziția Chinei față de o ASEAN puternică.

Cu toate acestea, a existat o tendință clară. Vreme de mulți ani, nu piețele dezvoltate au reprezentat motorul mondial de creștere economică, ci piețele emergente.  Și Asia de Sud-Est contribuie la furnizarea acestei puteri.

Cred că ASEAN poate continua să înregistreze progrese pe măsură ce aceste economii continuă să crească și salutăm ocazia favorabilă de a deschide oportunități de investiții acolo. Sunt atât de multe domenii comune de cooperare între țări, că nu există nicio îndoială că ASEAN va continua să se dezvolte și să progreseze pe termen lung.

Comentariile, opiniile și analizele prezentate aici au scopuri strict informaționale și nu ar trebui considerate sfaturi individuale  pentru investiții sau recomandări pentru investiții în orice fel de titlu sau de a adopta vreo strategie de investiții. Deoarece condițiile pe piață și condițiile economice sunt supuse unor schimbări rapide, comentariile, opiniile și analizele au fost actuale la data prezentării pentru publicare și pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Acest material nu se dorește a fi o analiză completă a fiecărui fapt referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.

Informații legale importante

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, incluzând aici fluctuații valutare, instabilitate economică și evoluții politice. Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre juridice, politice, de afaceri sau sociale stabile, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră. Prețul acțiunilor fluctuează, uneori în mod brusc și major, din cauza unor factori care au impact doar asupra companiilor, doar asupra anumitor industrii sau doar asupra unor anumite sectoare de activitate sau asupra condițiilor de piață în ansamblu.

––––––––––––––––––––––––––––––

1. Sursa: site web al rețelei universitare ASEAN.

2. Ibid.

3. Sursa: ASEAN.org

4. Sursa: Baza de date privind perspectivele economice mondiale ale FMI, aprilie 2017. Creșterea PIB-ului în China din 2017 la 6,7%. Nu există nici o asigurare că se va realiza o estimare, o previziune sau o proiecție.

5. Sursa: Forumul Economic Mondial, Raportul privind competitivitatea globală, 2016-2017.

6. Sursa: Myanmar Times, “Ministerul pune penetrarea mobilă la 90%”, iulie 2016.

Categories: History