Home > History > Demontarea Miturilor Piețelor de Frontieră

Demontarea Miturilor Piețelor de Frontieră

iunie 15, 2017

Cu toate că piețele de frontieră sunt un mic subset al universului piețelor emergente, credem că ele reprezintă o zonă suficient de puternică, ce oferă o serie de oportunități substanțiale. În acest articol, mi-am invitat colegul Carlos Hardenberg, Senior Vice President și director pentru strategiile piețelor de frontieră în cadrul Templeton Emerging Markets Group, să discute principalele oportunități pe care le-a depistat în aceste piețele dinamice și să demonteze miturile care le înconjoară.

Carlos Hardenberg

Senior Vice President și Managing Director

Templeton Emerging Markets Group

 

Există o serie de mituri urbane care încojoară piețele de frontieră (acel subset mai puțin dezvoltat din grupul piețelor emergente). Credem că aceste mituri au facut investitorii să piarda din vedere potențialul lor în favoarea alternativei piețelor emergente tradiționale și a celor dezvoltate.

Credem că în momentul actual, condițiile sunt tocmai bune pentru o re-evaluare cu privire la atenția acordată acestei categorii. Există o serie de motive substanțiale pentru care mulți investitori ar putea să acorde o atenție sporită piețelor de frontieră de astăzi. Acestea pot fi sumarizate astfel, urmand să le abordez pe fiecare în parte mai jos:

  • Așteptări în direcția unei creșteri economice robuste
  • dezvoltare macro continuuă
  • Discounturi serioase în valori
  • Corelații scăzute

Demontarea miturilor urbane

Dar mai întâi, voi adresa miturile urbane despre piețele de frontieră.  Cele recurente sunt despre falsa percepție privind lipsa lichidității, o capitalizare de piață mica și standarde scăzute de guvernanță corporativă.

Fiecare dintre aceste acuze pot fi la un moment dat adevărate dacă ne orientăm privirea doar spre un segment foarte îngust din aceste piețe, dar privindu-le dintr-o perspectivă globală a piețelor de frontieră, putem avea o privire mai clară asupra lor. Indexurile diferă în ceea ce privește ce înseamnă o piață de frontieră, dar noi preferăm să nu aderăm la astfel de limitări și constrângeri. Această abordare ne oferă mai multă flexibilitate să explorăm mai multe oportunități dincolo de unele delimitări specifice și să evităm astfel de limitări. Noi considerăm piețele de frontieră într-un sens mai larg drept fiind acele piețele aflate la început, într-un context economic de dezvoltare incipent comparativ cu piețele emergente, care din punctul nostru de vedere au rate de profit mai ridicate, o acoperire mai redusă și un grad al investițiilor străine scăzut.

Potrivit analizei noastre, veniturile zilnice din tranzacțiile pe piața de capital într-o piață de frontieră ajung la aproximativ USD 2,1 miliarde. Ceea ce înseamnă că există o mai mare lichiditate decât se poate credea.

De asemenea, considerăm că valoarea totală a companiilor dintr-o piață de frontieră ajunge undeva la USD 1,7 trilioane. Deoarece noi companii apar pe piață, este de așteptat ca această cifră să continue să crească.

Management activ ca forță reprezentativă a unei bune guvernări

Când vine vorba de îngrijorări despre guvernarea corporativă în cadrul piețelor de frontieră, ne place să promovăm ceea ce noi am considera a fi influența pozitivă a managementului activ.

Privind evoluția piețelor emergente în general de-a lungul deceniilor, relația dintre acționarat și managementul companiilor a fost una destul de importantă. Credem că majoritatea schimbărilor pozitive au venit datorită colaborării strânse între acționari și organizație, precum și a feedback-ului constant între cele două grupuri.

Acest lucru nu este ceva ce poate fi atins printr-o abordare investițională latentă.

De exemplu, dacă am avea un program care să direcționeze acțiunile investiționale sau un algoritm care să determine ponderea achizițiilor de acțiuni, apare întrebarea legată de cine va interacționa cu managementul și cine va vota la întâlnirile acționarilor asupra unor subiecte ce vizează guvernarea corporativă.

Credem că acest aspect este extrem de important atunci când avem în vedere piețele de frontieră. Haideți acum să revenim asupra motivului pentru care considerăm piețele de frontieră ca având un potențial extraordinar și care reprezintă o oportunitate pentru investitorii de astăzi.

Creștere economică

Nu ar trebui să reprezinte o surpriză pentru mulți investitori faptul că cele mai bune 10 economii pe plan mondial, aflate în creștere, provin din eșalonul piețelor emergente. Dar la ceea ce nu s-ar aștepta ar fi faptul ca odata ce dai la o parte China și India, cele 8 țări rămase au de fapt piețe de frontieră.

Există motive atât demografice, cât și economice, pentru care vom asista la continuarea tendinței de creștere accelerată. Acestea includ o vârstă medie mai tânără în rândul populației, urbanizare accelerată în rândul piețelor de frontieră comparativ cu cea din piețele dezvoltate și o tendință de creștere a veniturilor pe cap de locuitor.

O creștere macro economică continuă

Optimismul nostru cu privire la oportunitățile din piețele de frontieră este susținut de faptul că am văzut o reală reformare a agendei publice în multe dintre ele – în evidentă opoziție cu agenda din piețele dezvoltate. În piețele dezvoltate, în special în Europa și SUA, vedem semne ale unor tendințe de restricționare a schimburilor comerciale și izolaționism, elemente pe care le considerăm a fi împotriva dezvoltării economice. În timp ce, în majoritatea piețelor de frontieră și în unele piețe emergente, am văzut destule dovezi care susțin o reformă înceată dar susținută.

Traiectoria prețurilor materiilor prime a jucat și ea un rol în aceast sens. În așa zisa perioadă de boom dintre 2000-2008, când prețul materiilor prime era într-o stare bună, existau puține motive de a impune o reglementare, în special în acele țări care se bazau pe exporturile materiilor prime.

Totuși, când a venit marea criză și prețurile materiilor prime s-au ajustat în mod dramatic, multe dintre aceste țări au trebuit să revină la planul initial și să se întoarcă la reforme pentru a atrage capital în vederea finanțării dezvoltării economice.

Nu în ultimul rând, pentru a atrage capital, țările – în special cele cu piețe de frontieră – trebuie să demonstreze lumii că pot îndeplini o serie de reforme. Argentina este un bun exemplu în acest caz. După ce Mauricio Macri a fost ales președinte în decembrie 2015, sub sloganul ”Schimbarea”, el a implementat o serie de reforme printre care ridicarea controalelor în schimburile valutare și soluționarea blocadei care dura de aproape un deceniu, împiedicând Argentina să aibă acces pe piețele internaționale de capital.

Ca o consecință a acelor reforme, Argentina a reușit să aibă acces pe piața internațională de capital. În aprilie 2016 a început să lanseze bonduri guvernamentale de USD 16,5 miliarde. Egiptul trece acum printr-o experiență similară. A reușit să-și stabilizeze moneda și să obțină un împrumut de USD 12 miliarde din partea FMI. Aceste exemple ne arată că eforturile de reformă se pot regăsi în activitatea economică.

Valori atractive cu corelații limitate

Când vorbim despre atractivitatea unei investiții într-o piață de frontieră, cel mai important factor pentu mulți investitori în luarea unei decizii tinde să fie valoarea activelor. În momentul acesta, activele din piețele de frontieră sunt tranzacționate la un nivel pe care îl consdierăm foarte scăzut comparativ cu piețele dezvoltate și cele emergente, după cum arată și graficul de mai jos.

În același timp, în ceea ce privește categoriile de active, piețele de frontieră  au avut în mod tradițional o corelație1 scăzută în relație cu piețele emergente precum China, Brazilia și Indonezia sau în relație cu piețele dezvoltate inclusiv SUA, Japonia sau UK.

Diversitate și oportunitate

La fel ca și în cazul piețelor emergente, s-ar putea să existe tendința printre cei neinițiați să adune toate piețele de frontieră sub aceeași umbrella. Considerăm că acest lucru este o greșeală.

Considerăm că această abordare de tip “umbrelă” este cu atât mai nereprezentativă pentru piețele de frontieră decât pentru cele emergente. În opinia noastră, divesitatea dintre aceste țări este covârșitoare. De exemplu, Vietnam este fundamental diferit de Coasta de Fildeș, care la rândul său are o piață diferită de Nigeria, care la rândul său este diferită de România.

Într-adevăr, piețele de frontieră sunt diferite una față de cealaltă comparativ cu piețele emergente în multe privințe.

Aceste diferențe pot oferi oportunități și provocări. Cu toate acestea, așteptările noastre cu privire la genul de reforme pe care le vedem în piețele de frontieră sunt terenul perfect pentru creșteri în venituri și dimensiuni – dar și pentru mai multe oportunități pentru investitorii în active în acest mediu dinamic.

Observațiile, opiniile și analizele exprimate aici sunt opinii personale și sunt destinate în a fi folosite cu scop informativ și de interes general și nu ar trebui să fie interpretate ca sfaturi individuale de investiții sau ca recomandare sau solicitare de a cumpăra, vinde sau deține orice garanție sau de a adopta orice strategie de investiție. Ea nu constituie consultanță juridică sau fiscală. Informațiile furnizate în acest material sunt redate aşa cum erau valabile la data publicării și se pot schimba fără notificare prealabilă. Acest articol nu se dorește a fi o analiză completă a fiecărui fapt material cu privire la orice țară, o regiune sau o piață de investiții.

Informații legale importante

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, inclusiv fluctuații valutare și instabilitate economică si politică.  Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre legale, politice, sociale sau de afaceri stabilite, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră. Prețul acțiunilor fluctuează, uneori în mod brusc și dramatic, din cauza unor factori care au impact asupra companiilor la nivel individual, asupra anumitor industrii sau sectoare sau asupra condițiilor de piață în ansamblu.

–––––––––––

1. o corelație reprezintă măsura în care două tipuri de investiții se mișcă în tandem. Corelația va varia de la 1 (corelație pozitivă perfecta, în care două valori s-au mișcat în aceeași direcție în decursul timpului) și –1 (corelație negativă perfecta, în care două valori s-au mișcat în direcții opuse în decursul timpului).

Categories: History