Home > History > Companiile cu capitalizare redusă din pieţele emergente: o oportunitate de creștere deosebită

Companiile cu capitalizare redusă din pieţele emergente: o oportunitate de creștere deosebită

mai 5, 2017

 

Piețele emergente sunt încă printre primele economii pe plan mondial ca evoluție și creștere economică, având, în 2016, o rată de creștere a PIB-ului cu mult mai mare decât economiile țărilor dezvoltate, aceasta în ciuda unor încetiniri ale economiilor lor, poate mult prea mediatizate. Echipa Templeton Emerging Markets consideră că provocările pe care le-au avut de înfruntat unele țări, sectoare economice și companii – cum ar fi companiile din domeniul energetic și băncile chineze – au distras atenţia de la oportunitățile interesante din zona piețelor emergente. Mai jos, colegul meu Chetan Sehgal, vicepreședinte executiv, director general pe India, CIO și director piețe emergente globale/strategii cu capitalizare mică în cadrul Templeton Emerging Markets Group împreună cu mine, vom prezenta punctele de vedere ale echipei cu privire la oportunități deosebite pe care le găsim în acţiunile companiilor cu capitalizare mică, provenite din țări emergente.

Noi credem că acţiunile cu capitalizare mică de pe pieţele emergente oferă un potenţial de creștere continuă, la evaluări atractive. De asemenea, vedem categoria activelor ca fiind trecute cu vederea de către majoritatea investitorilor – parţial din cauza prejudecăților privitoare la volatilitate, lichiditate și dimensiunea acestui univers de investiții. Există câteva atribute-cheie ale companiilor cu capitalizare mică din pieţele emergente, atât structurale cât și tactice, pe care, în mare, le considerăm că sprijină ideea includerii acestei clase de active într-un anumit grad de expunere pe pieţele emergente.

Dintr-o perspectivă structurală, companiile mici de pe pieţele emergente le asigură investitorilor o expunere la mii de companii despre care am văzut că dispun de o lichiditate mare. Companiile mai mici trec de obicei neobservate și au prea puțini investitorii străini printre acționari, conducând la deficiențe de piață care ar putea fi exploatate. În plus, tipurile de expuneri reprezentate de obicei de companiile cu capitalizare mică de pe pieţele emergente completează categoria companiilor cu capitalizare mare, în mod special în sectoare de activitate precum sănătatea și bunurile de consum, fiind alimentate de creșteri demografice și de o clasă de mijloc în continuă creștere. Ca atare, considerăm că, per total, companiile cu capitalizare mică din pieţele emergente pot avea un potential de creștere ridicat.

Din punct de vedere tactic, considerăm că lichidările din ultimele luni de pe pieţele emergente au oferit o oportunitate deosebit de atractivă. În plus, companiile mici din pieţele emergente au în general o expunere mai mare pe piețele locale în care activează și drept urmare, au avut din punct de vedere istoric o corelație redusă cu companiile cu capitalizare mare (adică se mișcă în tandem). Precum în cazul tuturor investițiilor de capital din pieţele emergente (sau al investițiilor de capital în general), investiția în companii mai mici poartă cu sine riscuri inerente, precum pierderea principalului; acţiunile companiilor mai mici au avut, din punct de vedere istoric, o volatilitate a prețului mai mare decât acţiunile companiilor mari, cu precădere pe termen scurt. Cu toate acestea, companiile cu capitalizare mica din pieţele emergente atrag din ce în ce mai mult interesul investitorilor instituționali şi credem că oferă un raport atrăgător între risc și randament, în contextul economic global actual.

Un univers investițional vast cu o lichiditate substanțială

Companiile cu capitalizare mică din pieţele emergente sunt departe de a fi o nișă investițională, în ciuda percepțiilorlarg răspândite. Clasa de active reprezintă peste 23.000 de companii cu o capitalizare de piață cumulată de aproape 5.000 de miliarde[1] USD și cifre de afaceri zilnice de aproape 60 miliarde USD, fiind o parte consistentă din lichiditatea piețelor emergente  și a capitalizare piețelor globale, după cum arată graficul de mai jos. În mod corespunzător, simpla dimensiune a universului investițional al companiilor cu capitalizare mică de pe pieţele emergente asigură oportunități multiple de a descoperi companii evaluate la prețuri calculate eronat. Un alt aspect al acestei clase de active (de asemenea semnalat în grafic) este că lichiditatea cumulată este în mare comparabilă cu cea a acţiunilor companiilor cu capilizare ridicată – din nou, contrar percepției unanim împărtășite între investitori. De fapt, companiile cu capitalizare mică din pieţele emergente sunt de obicei în mod disproporționat deținute de investitorii comerciali locali, care deseori fac tranzacții mai multe decât investitorii instituționali străini deoarece au un orizont investițional mult mai scurt, iar acest lucru are ca rezultat creșterea lichidității.

Trecute cu vederea și prea puțin cercetate

În tabelul următor, ne uităm la nivelul expunerii pe companiile cu capitalizare mică de pe pieţele emergente din cadrul indicelui MSCI, un punct de referință des folosit pentru a reprezenta acţiunile din pieţele emergente ca o clasă distinctă de active. Aici, aflăm că această expunere reprezintă doar 3% din acest indice – comparativ cu 28% din capitalizarea de piață a întregului univers investițional al pieţelor emergente[2].  Această diferență reprezintă o subreprezentare structurală în portofoliile investitorilor care au o strategie fundamentată pe indici.

Companiile mici din pieţele emergente sunt nu doar trecute cu vederea de mulți investitori, dar ele sunt și prea puțin cercetate. Acest fapt ne arată nu doar numărul mare de companii care trebuie cercetat, dar de asemenea și insuficiența informațiilor disponibile și o bază de investitori limitată care ar fi interesați de o astfel de cercetare. Deloc surprinzător, rezultatul este că valoarea medie a recomandărilor de cercetare pentru companiile cu capitalizare mică de pe pieţele emergente este de departe mult mai scăzută decât cea pentru acţiunile companiilor cu capitalizare mare de pe aceleași piețe. La fel de important de observat este numărul imens de acţiuni cu acoperire neglijabilă său chiar zero. Pentru un număr mare de acţiuni ale companiilor cu capitalizare mică de pe pieţele emergente din afara indicelui de referință, analizele disponibile sunt și mai limitate. Probabilitatea ca acţiunile unei astfel de companii aflate în afara indicelui şi relativ necunoscute să fie incorect  evaluate, este mai mare decât probabilitatea similară pentru o companie mare care a fost îndelung analizată.

Expunerea pe piețele emergente locale

Reflectând la succesul general pe termen lung al pieţelor emergente ca economii conectate global și ca grupuri de active de capital, majoritatea acestor țări au devenit și mai integrate în economia mondială. Prin urmare, companiile cele mai mari și mai de succes din astfel de țări s-au extins deseori dincolo de piețele lor de origine, pentru a investi, și au devenit exportatoare de scară globală. În consecință, prețurile pentru multe dintre aceste acțiuni nu mai sunt determinate în principal de factori locali. Exemple de astfel de companii pot include nume din industria de electronice, auto sau a bunurilor de consum – companii care îşi extrag un procent semnificativ al veniturilor din piețe dezvoltate mai mult decât din cele de unde se află. Prin contrast, companiile mai mici din pieţele emergente oferă exact acele expuneri care au ademenit investitorii către piețele emergente, cu puternică cerere pe piața locală, cifre demografice favorabile, inițiative de reformă ale administrației din țara respectivă și produse inovative de nișă, acestea fiind adesea principalii factori de creștere. În consecință, sectoarele pe care au expunere investitorii interesați de companiile cu cu capitalizare redusă din pieţele emergente diferă mult de cele cu capitalizare mare, după cum putem vedea în tabelul următor.

Indicele MSCI al Piețelor Emergente este dominat în mod disproporționat de expuneri în sectoarele financiar, al energiei, al tehnologiei informației și utilități/telecom. Aceste sectoare sunt de regulă afectate mai mult de tendințele globale și de tendinţele macroeconomice la nivelul țării din care fac parte – fie că vorbim despre datoriile asociate pieței imobiliare, fie că vorbim de prețul global al petrolului sau de politicile guvernamentale.

Mai mult, printre companiile cu capitalizare mare se află multe companii deținute de stat şi, în timp ce noi putem considera că multe dintre aceste companii sunt bine gestionate, interesele acţionarului majoritar nu corespund întotdeauna cu cele ale acționarilor minoritari.

Expunerile pe companiile cu capitalizare mică din pieţele emergente sunt concentrate în sectoarele cu rate de creștere ridicată, precum sectorul de consum și cel medical. Astfel de companii sunt în general orientate spre piața locală și multe dintre ele sunt jucători relativ dominanți în industrii mai mici. Cele mai de succes companii mici din pieţele emergente vor profita de această putere locală pentru a se extinde pe plan internațional, în susţinerea tranziției lor spre a deveni companii cu capitalizare medie sau chiar mare mai târziu. Chiar și într-un anumit sector, expunerile economice pot să difere substanțial. De exemplu, în sectorul materiilor prime, companiile miniere, prin natura lor, sunt în general, nume cu capitalizare mare și sunt afectate în mod semnificativ de factori externi în țara lor de origine, precum prețurile materiilor prime la nivel mondial. Este mult mai probabil ca societăţile mai mici din domeniul materiilor prime să includă afaceri, precum producătorii de ciment, cu o mai mare expunere la dezvoltarea economică și dinamica cererii locale.

Ineficienţele pieței

Expunerile preponderente ale companiilor mici din țările emergente pe piețele lor locale, combinate cu faptul că aceste acțiuni sunt în general puțin cercetate, rezultă adesea nu doar în eveluări necorespunzătoare ale prețurilor de piață, ci și în ineficiențe la nivel de piață. India este un exemplu bun. Este o economie importantă care are astfel de tendințe, concluzie ce reiese din faptul că această piață are un număr mare de companii mici în care să se investească și o marjă inegală specifică în titlurile de proprietate ale acestor acțiuni către investitori locali. Putem folosi India ca exemplu pentru felul în care o dinamică proprie a țării și alți factori au dus la venituri necorelate pentru investitori.

După criza financiară globală începută în 2008-2009 și continuată până la finalul anului 2014, fluxurile în activele indiene au fost în număr covârșitor de mare din partea investitorilor străini, pe fondul relocării investitorilor locali către active fizice precum proprietățile sau aurul. Orice aflux străin trecut prin investiții bazate pe indici va fi, prin definiție, concentrat în zona indicelor companiilor cu capitalizare mare, contribuind la deținerea disproporțională de procente din companiile cu capitalizare mare de către străini. Acest fapt este în continuare exacerbat  de limitata prospecție disponibilă cu privire la acțiunile companiilor cu capitalizare mică, neprezente în indici, determinând mulți investitori să fie orientați  spre indici și companii cu capitalizare mare.

Următorul tabel ilustrează faptul că investițiile deținute de investitori străini reprezintă aproximativ 27% din valoarea S&P BSE a indicelui Sensex, reprezentând piața indiană de capital în sens larg, dar numai 13% din valoarea S&P BSE a indicelui de Capitalizare Mică[3]. Drept urmare, acțiunile indiene ale companiilor cu capitalizare mică nu numai că au în general o expunere mai mare spre economia locală prin operațiunile lor, dar și prin comportamentul investitorilor locali.

În mod corespunzător, din 2009 până în 2013 sentimentul local negativ față de piața de capital a contribuit la un discount considerabil pentru acțiunile companiilor indiene cu capitalizare mica, prin comparație cu cu cele cu capitalizare mare, în timp ce în multe țări companiile mai mici s-au tranzacționat la un preț mare, ca urmare a elementelor superioare de creștere pe care le afișează. Cu toate acestea, în 2014 sentimentul s-a schimbat cu cât a devenit mai evident că Partidul Bharatiya Janata (BJP) sub conducerea reformistului și a susținătorului mediului de afaceri, Narendra Modi, urma să câștige alegerile naționale, conducând la afluxuri substanțiale de capital. Acest lucru a condus la rândul său la ajustarea  rating-urilor evaluărilor acțiunilor indiene ale companiilor cu cu capitalizare mică, comparativ cu acțiunile companiilor cu capitalizare mare în termeni absoluți.

Potențialul de Creștere

În opinia noastră, piețele emergente reprezintă o oază de lumină într-un peisaj economic mondial, uneori nesigur. Ratele generale de creștere la nivel mondial au dezamăgit în mod constant începând cu criza financiară globală din 2008-2009, cu reducerea estimărilor Fondului Monetar Internațional (FMI) în fiecare an – a continuat recent în luna aprilie 2016 când FMI a redus creșterea estimată la nivel mondial a PIB-ului pentru 2016 până la 3,2% [4] . În cei șase ani anteriori lui 2008, piețele emergente au contribuit cu până la 70% din creșterea economică mondiale în fiecare an[5] și în pofida temperării de după 2008, rata de creștere combinată a PIB-ului rămâne considerabil mai mare decât cele de pe piețele dezvoltate.

Într-o astfel de lume cu creștere economică scăzută, investind în companiile mici din țări emergente, poate asigura o expunere la multe dintre companiile care au creștere accelerată, din țările care au cea mai rapidă dezvoltare la nivel global. De asemenea, merită reiterat faptul că această creștere este în mod tipic organică și derivată din dinamica pieței locale, mai degrabă decât să fie determinată de factori macroeconomici globali sau de inginerii financiare sub formă de răscumpărare de acțiuni, tactică folosită agresiv în Statele Unite în mod particular și în piețele dezvoltate în sens mai larg. În plus față de creșterea organică, companiile mai mici din țările emergente pot avea parte de aprecierea prețului pe acțiune ca urmare a adăugării lor la un indice (atrăgând astfel fluxuri de investiții pasive, precum și cu o atenție sporită de cercetarea pe vânzare de acțiuni care mai degrabă atrage fluxuri de fonduri active), la a deveni ținte pentu potențiale fuziuni și achiziții – aceștia sunt factorii de creștere care, într-o mare măsură, sunt independenți de considerentele macroeconomice.

Abordând preconcepții și unele aspecte pozitive ale companiilor mai mici dintr-un anume portofoliu, este de asemenea important să se ia în considerare și provocările. Poate că ceea ce este cel mai important de recunoscut este faptul că există numeroase companii mici în țări emergente care vor rămâne mici, fie din cauza problemelor legate de guvernarea corporativă, fie din cauza calității slabe a managementului, fie din lipsa de creștere a pieței sau a altor factori. Investitorii trebuie afle care dintre aceste companii vor avea succes pe termen lung. Cu toate acestea, cu un astfel de număr mare companii prea puțin cercetate și prea puțin deținute în care să se investească, considerăm că expunerea la companii mici din piețele emergente arată convingătoare, având în vedere accentul pus de jos în sus pe fundamentele enunțate.

Comentariile, opiniile și analizele prezentate aici au scopuri strict informaționale și nu ar trebui considerate sfaturi individuale  pentru investiții sau recomandări pentru investiții în orice fel de titlu sau de a adopta vreo strategie de investiții. Deoarece condițiile pe piață și condițiile economice sunt supuse unor schimbări rapide, comentariile, opiniile și analizele au fost actuale la data prezentării pentru publicare și pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Acest material nu se dorește a fi o analiză completă a fiecărui fapt referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.

Informații legale importante

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, incluzând aici fluctuații valutare, instabilitate economică și evoluții politice. Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre juridice, politice, de afaceri sau sociale stabile, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră. Prețul acțiunilor fluctuează, uneori în mod brusc și major, din cauza unor factori care au impact doar asupra companiilor, doar asupra anumitor industrii sau doar asupra unor anumite sectoare de activitate sau asupra condițiilor de piață în ansamblu.

________________________________________________________________

1.Sursa: Bloomberg, din 12/31/15. vezi franklintempletondatasources.com pentru informații suplimentare.

2.Sursa: FactSEt. Indicele piețelor emergente MSCI are o reprezentare a companiilor cu capitalizare mare și medie din peste 23 de piețe din țări emergente.  Indicele MSCI pentru companiile cu capitalizare mica din piețelor emergente include o reprezentare a capitalizării mici din peste 23 de piețe din țări emergente. Indicii sunt neadministrați, iar un investitor nu poate investi în mod direct în ei. Ei nu reflectă comisioane, cheltuieli sau taxe de vânzare. Consultați franklintempletondatasources.com pentru informații suplimentare.

3.Sursa: Bloomberg. Indicele S&P BSE Sensex este conceput pentru a măsura performanța a celor mai mari 3 de companii, cele mai lichide și mai solide din punct de vedere financiar din sectoare-cheie ale economiei indiene. Indicele S&P BSE Small Cap este conceput ca să reprezinte segmentul companiilor de capitalizare mică de pe piața de capital din India Indicii sunt neadministrați, iar un investitor nu poate investi în mod direct în ei. Ei nu reflectă comisioane, cheltuieli sau taxe de vânzare. Consultați franklintempletondatasources.com pentru informații suplimentare.

4.Sursa: IMF Perspectivele Globale Economice World, Aprilie 2016.

5.Sursa: Banca Mondială, Indicatorii de Dezvoltare Globală din 5/2/16.

Categories: History