Home > Perspective > Perspectivele piețelor emergente în 2016

Perspectivele piețelor emergente în 2016

decembrie 29, 2015

Din multe puncte de vedere, 2015 a fost un an plin de provocări pentru investitorii din piețele emergente. Totuși, considerăm că mulți dintre factorii care au generat valurile de volatilitate recente sunt temporari, astfel că suntem optimiști în ceea ce privește performanța de termen lung. Și aceasta datorită câtorva factori.

Puterea piețelor emergente

În primul rând, piețele emergente au consemnat în general ritmuri de creștere economică superioare celor ale piețelor dezvoltate. Aceasta a fost o temă consecventă pe termen lung și ne așteptăm ca această tendință să continue în 2016 și chiar mai departe. Chiar dacă unele economii importante precum Brazilia sau Rusia se află în recesiune, creșterea agregată a economiilor emergente este estimată la 4,5% anul acesta, dublu față de ritmul de creștere de 2,2% prognozat în cazul economiilor dezvoltate, potrivit Fondului Monetar Internațional.1 În al doilea rând, fundamentele majorității economiilor emergente s-au îmbunătățit substanțial în ultimul deceniu. Rezervele valutare ale țărilor emergente au crescut puternic și au atins 7,4 trilioane de dolari la finalul celui de-al treilea trimestru din 2015, mult peste cele 4,2 trilioane de dolari deținute de piețele dezvoltate.2 În plus, țările emergente au un nivel al datoriei publice exprimat ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB) de circa 30%, față de o medie de 100% în cazul țărilor dezvoltate.3 Aceasta nu înseamnă însă că unele țări emergente nu sunt prea îndatorate, dar la nivel agregat datoria raportată la PIB este redusă.

În al treilea rând, piețele emergente au un potențial considerabil, dar neutilizat, de resurse naturale și umane. Aceste țări dețin aproape trei sferturi din teritoriul lumii și patru cincimi din populația lumii.4 Multe țări emergente au rezerve uriașe de materii prime, precum petrol, gaze naturale, minereu de fier și alte metale, iar altele se numără printre cei mai mari producători agricoli. O mare parte a populației din țările emergente este tânără și se află astfel în cea mai productivă etapă a vieții, ceea ce înseamnă o resursă de muncă ieftină pentru alte economii. Țările emergente nu sunt doar mari producători de materii prime, dar și o sursă importantă de forță de muncă, iar în acest moment se află într-un proces de transformare în economii bazate pe consum. Totuși, piețele emergente reprezintă doar 37% din PIB-ul la nivel global, în timp ce piețele dezvoltate însumează restul de 63%.5 Ne așteptăm ca această diferență să se restrângă pe măsură ce potențialul neutilizat din piețele emergente intră în circuit, ceea ce face ca rimul de creștere economică să continue să fie peste cel al piețelor dezvoltate.

Privind dincolo de evoluțiile pe termen scurt

Cel mai mare risc pe care îl percem la adresa performanței piețelor emergente în 2016 este reprezentat de evenimentele impredictibile, geopolitice sau financiare. În timp ce mulți dintre factorii de risc cunoscuți sunt deja încorporați în evaluări, investitorii tind să aibă o reacție negativă disproporționată în fața surprizelor și adesea în astfel de cazuri piețele emergente sunt nevoite să se lupte cu consecințele mutării capitalurilor în active sigure. Deși volatilitatea ridicată poate fi un factor de neliniște, noi privim dincolo de evoluțiile pe termen scurt pentru a găsi companii care reprezintă driveri de creștere foarte bine administrați și la un preț atractiv în care să investim.

Ca investitori în piețele emergente, ne focalizăm în principal pe modelul de business și pe fundamentele fiecărei companii în care investim, mai mult decât pe imaginea macroeconomică de ansamblu. Noi am căutat într-un mod prudent să ne creștem expunerea pe companii în cazul cărora vedem potențial solid de creștere pe termen lung, dar care au fost vândute pe nedrept în opinia noastră. Privind mai departe, este important de notat că perioadele de turbulențe pot genera potențial de creștere pe termen mediu. La final de 2015, piețele emergente par subevaluate prin comparație cu cele dezvoltate, luând în considerare raportul preț/câștig și preț/valoare contabilă.

Comentariile, opiniile și analizele lui prezentate aici au scopuri strict informaționale și nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale pentru investiții sau recomandări de a investi într-o valoare mobiliară sau de a adopta o anumită strategie de investiții. Pentru că piețele și condițiile economice pot suferi modificări bruște, comentariile, opiniile și analizele sunt redate conform datei postării și s-ar putea schimba fără anunț prealabil. Acest material și nu se dorește a fi o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață sau investiție.

Informații legale importante

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, inclusiv fluctuații valutare și instabilitate economică si politică.  Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre legale, politice, sociale sau de afaceri stabilite, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră. Prețul acțiunilor fluctuează, uneori în mod brusc și dramatic, din cauza unor factori care au impact asupra companiilor la nivel individual, asupra anumitor industrii sau sectoare sau asupra condițiilor de piață în ansamblu.

1.  Sursa: FMI, World Economic Outlook, Octombrie 2015. Pentru informații suplimentare accesați www.franklintempletondatasources.com.

2. Sursa: Fact Set; Economist Intelligence Unit; Organizația pentru Cooperate și Dezvoltare Economică. Pentru informații suplimentare accesați www.franklintempletondatasources.com.

3. Sursa: Fact Set; Economist Intelligence Unit; Informații valabile la 31.12.2014. Pentru informații suplimentare accesați www.franklintempletondatasources.com.

4. Sursa: Economist Intelligence Unit; Consensus Economics; Informații valabile la 30.09.2015

5. Ibidem.

Categories: Perspective