Home > Perspective > Stelele mici pot străluci puternic

Stelele mici pot străluci puternic

octombrie 30, 2015

Când piețele financiare devin volatile și incerte, mulți investitori se îndreaptă către companiile mari pe care le percep ca fiind mai stabile – investind în acțiuni ale emitenților cu valoare de piață mare. Noi observăm însă în universul piețelor emergente o serie de companii cu valoare de piață redusă, dar cu un potențial uriaș, care credem că nu trebuie ignorate.

Concepții greșite și firme cu capitalizare redusă

Am observat că această clasă de active, companiile cu capitalizare redusă listate pe piețele emergente, se numără printre cele mai greșit înțelese și subutilizate în rândul investitorilor. De multe ori este percepută ca o zonă care trebuie evitată în perioade de incertitudine, dar noi vedem lucrurile într-un mod diferit. Multe companii mici sunt influențate de dinamica piețelor locale și sunt astfel mai puțin dependente de tendințele existente la nivel global. Companiile cu capitalizare redusă listate pe piețele emergente alcătuiesc un univers deloc redus – există mii de astfel de companii listate în acest moment, iar numărul lor este în creștere datorită liberalizării piețelor de capital și expansiunii continue a acestora, prin oferte publice inițiale, listarea de pachete suplimentare de acțiuni și privatizări.

DEOSEBIRI CHEIE FAȚĂ DE COMPANIILE MARI

•           Companiile de mici dimensiuni de pe piețele emergente au de regulă acționariat privat și sunt operate într-un mod competitiv, iar de multe ori sunt jucători importanți în industrii de dimensiuni mai mici.

•           Companiile mici sunt prezente în special în zona industriilor care se adresează direct consumatorului final, unde prin intermediul companiilor mici dar profitabile și cu un ritm de creștere rapid putem avea acces la piețe de consum înfloritoare.

•           Companiile mici au în general  un nivel redus de capital străin și sunt adesea trecute cu vederea și evaluate greșit. Lipsa de acoperire și transparență creează potențiale riscuri și oportunități.

•           Pe baza analizelor noastre, multe companii de talie redusă cu fundamente atractive și perspective de creștere pe termen lung se tranzacționează la prețuri puternic subevaluate din cauza lipsei de promovare și lichiditate.

•           În condițiile în care căutăm oportunități de achiziție la prețuri reduse, preferăm companiile cu politici financiare prudente și bilanțuri solide, care s-au abținut în general să se îndatoreze puternic.

De ce trebuie luate în considerare companiile mici?

Printre numeroasele motive pentru a investi într-o companie cu capitalizare redusă se numără faptul că acestea au în general capital privat, sunt operate eficient, au în mare parte acționariat local și sunt de multe ori jucători importanți în industrii mici. Dincolo de creșterea organică relativ ridicată comparativ cu jucătorii de talie mai mare, fuziunile și achizițiile de către companii mari, precum și creșterea atenției investitorilor reprezintă surse potențiale de creștere suplimentare care pot fi independente de situația mediului macroeconomic. Multor acțiuni din această zonă li se acordă prea puțină atenție sau sunt nedorite de investitori, ceea ce ne oferă posibilitatea de a descoperi oportunități peste care alții au trecut cu vederea. Considerăm că esența investițiilor pe piețele emergente este descoperirea de acțiuni subevaluate pe piețe cu o creștere rapidă, acțiuni care pot crește și pot deveni stelele de mâine.

Zona companiile cu capitalizare redusă de pe piețele asiatice prezintă un interes deosebit, iar noi ne-am folosit de volatilitatea recentă de pe piețe pentru a căuta oportunități. Considerăm că reformele care au loc în multe piețe emergente din regiune se pot dovedi benefice pentru companiile de talie mică. În plus, având în vedere că cererea internă este principalul canal de venituri pentru companiile mici, combinația dintre creșterea economică solidă, dezvoltarea clasei de mijloc și scăderea prețului petrolului – care poate ajuta la temperarea inflației și poate sprijini un mediu cu rate de dobândă scăzute – poate reprezenta un element benefic pentru companiile mici din regiune, în condițiile în care consumatorii vor avea mai mulți bani pentru a le cumpăra produsele. În zona companiilor mici de pe piețele asiatice, noi pariem în prezent pe firmele orientate direct către consumatorul final, precum și pe companiile din sectorul medical, cele farmaceutice sau din domeniul biotehnologiei.

Desigur, nu înseamnă că toate aceste companii sunt bine conduse și merită investiția. Astfel, achiziția de acțiuni ale companiilor mici pe baza unei strategii pasive (bazată pe un index) ar putea produce consecințe imprevizibile. Acțiuni cu perspective de creștere slabe, acțiuni ale unor companii cu un model de guvernanță slab sau alți factori de acest fel ar putea fi elemente componente ale unui astfel de index, elemente în care nu este de dorit să existe o investiție pe termen lung. În plus, modificarea periodică a componenței unui indice poate oferi câștiguri semnificative unui investitor pasiv. Noi ne străduim să generăm câștiguri peste medie (alpha) prin intermediul unui proces de selecție ascendentă a acțiunilor, căutând companii în cazul cărora previzionăm o multiplicare a valorii de piață într-o perioadă de cinci ani.

Risc și investiții în companii cu o capitalizare redusă

Riscul este cu siguranță un element important al discuției legată de investițiile în companii cu valoare de piață redusă. Niciodată nu am întâlnit un client care să se plângă de potențialul maxim de câștig. Ceea ce îi îngrijorează pe clienți este scenariul cel mai pesimist în eventualitatea scăderii valorii acțiunilor și cred că aceasta este zona în care noi putem genera valoare adăugată având în vedere statutul nostru de investitor activ. Echipa noastră este focalizată continuu pe calitate și caută fundamente care să fie din aproape toate punctele de vedere superioare unui index de referință, incluzând o rentabilitate a investiției mai mare, marje de profit, creșterea marjelor de profit și câștigului per acțiune, un nivel scăzut al datoriilor, un randament mai bun obținut din dividende și, cel mai important pentru noi la Templeton, evaluări reduse din perspectiva raportului preț/câștig.

Contrar a ceea ce cred mulți investitori, referința privind companiile cu o capitalizare redusă listate pe piețele emergente, măsurată prin MSCI Emerging Markets Small Cap Index, a fost până acum mai puțin volatil decât referința principală pentru piețele emergente, MSCI Emerging Markets Index, dar și decât Russell 2000® Index, o referință a prețului acțiunilor companiilor cu o capitalizare redusă listate pe piața americană. Pentru noi, acest lucru este logic deoarece companiile mici sunt mai puțin intercorelate și mai puțin integrate în piețele globale decât companiile mari.

De asemenea, sunt numeroase ineficiențe în zona companiilor de talie mică, ceea ce oferă potențial pentru obținerea de randamente peste media pieței (alpha). Pe piața americană, acțiunile companiilor mici se tranzacționează de obicei la un nivel mai ridicat în termeni de preț/câștig față de cele ale companiilor mari, având în vedere că acestea pot genera un ritm de creștere mai ridicat. Când ne uităm la piețele emergente, uneori tocmai opusul este valabil. În India de exemplu, acțiunile companiilor mici se tranzacționează la discount față de cele ale companiilor mari. Mare parte din acești bani este ceea ce numim bani pasivi, adică investiții concentrate în acțiuni ale companiilor mari incluse în indexuri, care nu sunt doar mult mai scumpe, ci sunt și afectate de volatilitatea generată de schimbarea rapidă a fluxurilor de capital străin. Astfel, noi am găsit multe oportunități în rândul companiilor de talie redusă lisate pe piața indiană.

Acțiunile companiilor mici au potențial de a oferi investitorilor ceea ce devine din ce în ce mai rar într-o economie globală care încetinește și anume creștere, și nu doar în India. Multe piețe emergente oferă acest potențial de creștere puternică, iar multe acțiuni sunt disponibile pentru achiziție pe aceste piețe.

Comentariile, opiniile și analizele lui Mark Mobius reprezintă viziunea sa personală și au scopuri strict informaționale și de interes general și nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale pentru investiții sau recomandări sau solicitări de a vinde, cumpăra sau deține o valoare mobiliară sau de a adopta o anumită strategie de investiții. Acestea nu constituie consiliere legală sau fiscală. Informația din acest material este redată conform datei postării și s-ar putea schimba fără anunț prealabil și nu se dorește a fi o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață sau investiție.

În pregătirea acestui material este posibil să se fi folosit date furnizate de terțe părți și Franklin Templeton Investments (“FTI”) nu a verificat, validat sau auditat aceste date în mod independent. FTI nu își asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere rezultată ca urmare a utilizării acestor informații, iar folosirea comentariilor, opiniilor și analizelor din acest material este doar la latitudinea utilizatorului. Este posibil ca produsele, serviciile și informațiile să nu fie disponibile în toate jurisdicțiile și sunt oferite de afiliați FTI și/sau distribuitorii acestora după cum permit legile și reglementările locale. Vă rugăm să consultați propriul consilier pentru mai multe informații cu privire la disponibilitatea produselor și serviciilor în jurisdicția dvs.

Care sunt riscurile?

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, inclusiv fluctuații valutare, instabilitate economică și politică.  Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scăzută și lipsa unor cadre legale, politice, sociale sau de afaceri stabilite, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puțin dezvoltate în piețele de frontieră, precum și ca urmare a diverșilor factori care includ potențialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerțului și controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu piețele emergente sunt amplificate în piețele de frontieră.

Piețele mici, medii și relativ noi sau companiile tinere pot fi sensibile la schimbarea condițiilor economice, iar perspectivele lor de creștere sunt mai puțin sigure decât cele ale companiilor aflate de mai mult timp pe piață. Istoric, aceste acțiuni au consemnat o mai mare volatilitate a prețului comparativ cu cele ale companiilor mari, în special pe termen scurt.

Russell® este o marcă înregistrată a Frank Russell Company.

 

1. Alpha este un indicator ajustat risc care reflectă valoarea pe care un manager de portofoliu o adaugă sau o elimină din câștigul unui fond de investiții.

2. Sursa: MSCI, Russell 2000®, la nivelul lunii iunie 2015. Vezi www.franklintempletondatasources.com pentru informații suplimentare. Indexurile nu sunt administrate și nimeni nu poate investi direct într-un index. Performanțele trecute nu sunt o garanție pentru rezultatele viitoare.


Categories: Perspective