Home > Perspective > Perspective de investiții 2015: Piețele emergente încă determinante pentru creșterea globală

Perspective de investiții 2015: Piețele emergente încă determinante pentru creșterea globală

ianuarie 5, 2015

Noi, la Templeton Emerging Markets Group, credem că ritmurile înalte de creştere economică vor rămâne un punct principal de atracție al multor pieţe emergente în 2015. Chiar si în contextul încetinirii unor economii importante, precum Brazilia şi Rusia, creșterea economică generală a pieţelor emergente în 2015 este de așteptat să fie confortabil peste cea a pieţelor dezvoltate, cu China şi India susceptibile să antreneze zona asiatică într-o creștere deosebit de puternică.

În plus, multe piețe emergente, printre care și China, India, Indonezia, Mexic și Coreea de Sud au anunțat sau au inițiat măsuri semnificative de reformă care diferă în detalii, dar au drept scop, în general, înlăturarea barierelor birocratice din calea creșterii economice, încurajarea spiritului antreprenorial și expunerea industriilor ineficiente la disciplina pieței. Majoritatea caută, de asemenea, să reechilibreze activitatea economică dinspre modelul bazat pe investiții și exporturi masive spre creșterea orientării către cererea de consum.

Comunitatea economică planificată pentru 2015, Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), care va integra într-o singură organizație economică 10 țări din sud-estul Asiei cu economii diferite, reprezintă o altă direcție de reformă în care economii emergente mai avansate din punct de vedere tehnologic devin tot mai interconectate cu economiile vecine mai puțin dezvoltate, care dețin resurse de forță de muncă low-cost și de materii prime, în beneficiul potențial al ambelor grupuri. Măsurile de reformă au avut unele costuri pe termen scurt, dar noi credem că dacă guvernele reușesc să le implementeze beneficiile pe termen scurt ar putea începe în curând să se reflecte în cifrele de creștere economică. Accentul pe disciplina de piață ar putea, de asemenea, să genereze o corespondență mai strânsă între creșterea piețelor emergente și profitabilitatea corporativă.

Suntem entuziaști cu privire la potențialul noilor tehnologii de a accelera trendurile de creștere, cu unele tehnologii bazate pe Internet și comunicații mobile, în mod special, oferind țărilor mai puțin dezvoltate oportunitatea de a putea sări peste generațiile de transformare economică din piețele mai mature și a trece direct la sisteme moderne și eficiente. (A se vedea graficul privind vânzările de smartphone de mai jos.) Acest factor ar putea fi un element special de dinamizare a dezvoltării în piețele de frontieră incluzând mare parte din Africa, care ar putea da un impuls suplimentar piețelor care beneficiază deja de factori demografici extrem de favorabili, resurse naturale din abundență și puncte de pornire scăzute în ceea ce privește produsul intern brut per capita existent.

Provocări potențiale

Nu ignorăm aspecte ca performanțele economice recente slabe ale Braziliei și Rusiei și direcțiile neprietenoase cu piața ale politicilor din acele țări, nici nu eliminăm posibilitatea ca temeritatea militară chineză în Marea de Sud a Chinei să creeze tensiuni sau nervozitatea profundă afișată de investitori la orice semn că politica monetară a SUA ar putea deveni mai restrictivă. Totuși, credem că atât Rusia, cât și Brazilia au resursele să își revină puternic dacă sunt adoptate politici mai potrivite. În cazul Rusiei, în mod special, o mare parte din risc a fost deja reflectată în discounturi și în evaluări ale acțiunilor excepțional de mici la finele lui decembrie, deși lipsa de disponibilitate a guvernului rus de a atenua forța cu care își susține poziția cu privire la Ucraina ar putea provoca mai multe sancțiuni care rezultă într-un mediu negativ pentru investitori, printre alte riscuri potențiale. Cutezanța maritimă chineză ar trebui plasată în contextul altor mișcări de politică externă, precum inițiativele ”Drumul Mătăsii” care urmăresc îmbunătățirea relațiilor și consolidarea schimburilor comerciale cu țările vecine.

În ceea ce privește manevrele monetare ale piețelor dezvoltate, este important de notat că multe țări dezvoltate importante încă își relaxează politica monetară, cu relaxarea cantitativă japoneză fiind probabil să fie extrem de importantă pentru Asia de Sud-Est. Recent, niveluri excepționale de creație monetară au rămas în mare parte în afara economiilor reale în timp ce viteza de rotație a banilor a încetinit puternic, aspect evidențiat de declinul raportului credite-pe-depozite la băncile din Statele Unite, Europa, Japonia și China. Pe măsură ce băncile devin mai încrezătoare și reiau activitatea de creditare, stocurile de monedă nou creată ar putea începe să influențeze economia reală globală.

La finele lui decembrie, trendurile favorabile din piețele emergente păreau subapreciate în evaluări de acțiuni care se plasau, în general, mult sub cele ale țărilor dezvoltate. Chiar și după raliurile recente de pe unele piețe emergente, acestea au continuat să ne pară relativ atractive în raport cu istoria, în mod special dacă randamentele foarte mici la obligațiuni și ratele mici ale dobânzilor la economii sunt luate în calcul. Cu metodele noastre de analiză a investițiilor de jos în sus continuând să identifice ceea ce noi credem că sunt oportunități de investiții atractive pe termen lung, rămânem optimiști cu privire la potențialul piețelor emergente.

 

 

Comentariile, opiniile și analizele Dr. Mobius reprezintă viziunea sa personală și au scopuri strict informaționale și de interes general și nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale pentru investiții sau recomandări sau solicitări de a vinde, cumpăra sau deține o valoare mobiliară sau de a adopta o anumită strategie de investiții. Acestea nu constituie consiliere legală sau fiscală. Informația din acest material este redată conform datei postării și s-ar putea schimba fără anunț prealabil și nu se dorește a fi o analiză completă a fiecarui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață sau investiție.

În pregătirea acestui material este posibil să se fi folosit date furnizate de terțe părți și Franklin Templeton Investments (“FTI”) nu a verificat, validat sau auditat aceste date în mod independent. FTI nu își asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere rezultată ca urmare a utilizării acestor informații, iar folosirea comentariilor, opiniilor și analizelor din acest material este doar la latitudinea utilizatorului. Este posibil ca produsele, serviciile și informațiile să nu fie disponibile în toate jurisdicțiile și sunt oferite de afiliați FTI și/sau distribuitorii acestora după cum permit legile și reglementările locale. Vă rugăm să consultați propriul consilier pentru mai multe informații cu privire la disponibilitatea produselor și serviciilor în jurisdicția dvs. 

Care sunt riscurile?

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, inclusiv fluctuații valutare, instabilitate economică si politică.  Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre legale, politice, sociale sau de afaceri stabilite, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră.

Categories: Perspective