Home > Perspective > Estomparea liniilor de demarcație între piețele de acțiuni emergente, de frontieră și dezvoltate

Estomparea liniilor de demarcație între piețele de acțiuni emergente, de frontieră și dezvoltate

octombrie 16, 2014

Există o anumită convergență în ceea ce privește modul în care sunt clasificate companiile din piețele emergente, de frontieră sau dezvoltate – și despre cum s-ar putea integra în portofoliile investitorilor. Recent, am observat o creștere a lichidității și transparenței multor companii din piețele de frontieră (segmentul mai mic și mai puțin dezvoltat al piețelor emergente). Am găsit un număr mai mare de afaceri listate pe bursele din piețele dezvoltate, care au majoritatea operațiunilor, vânzărilor și profiturilor generate pe piețe emergente sau de frontieră, și, în același timp, am văzut și tot mai multe companii de pe piețele emergente achiziționând afaceri din piețele dezvoltate, devenind multinaționale adevărate. În opinia noastră, acțiuni potrivite de pe piețele de frontieră și chiar dezvoltate pot fi folosite pentru a adăuga valoare potențială la ceea ce investitorii ar putea clasifica în mod tradițional ca portofolii de piețe emergente.      

Convergența piețelor

Piețele de frontieră au prezentat un interes deosebit pentru noi în ultimii ani, întrucât percepem multe dintre aceste piețe ca având un potențial bun de creștere economică. Eforturile de reformă ale guvernelor prezintă, de asemenea, potențialul unor profituri în creștere și al unor reevaluări pentru companiile de pe piețele de frontieră.

Unele voci au argumentat împotriva investițiilor în piețele de frontieră din cauza dimensiunilor lor limitate și a lichidității scăzute. Nu am găsit aceste îngrijorări justificate în toate cazurile. O capitalizare totală a piețelor de frontieră din regiune de 1,8 trilioane USD1 și o valoare zilnică a tranzacțiilor de 3,6 miliarde USD2 ni se pare a fi o oportunitate foarte bună. Un număr considerabil de acțiuni individuale sunt localizate în piețele de frontieră, totuși unele au capitalizări și volume de tranzacționare care le-ar plasa confortabil la același nivel cu o parte din companiile similare din piețele emergente. Unele bănci din Pachistan și Nigeria,o companie de telecomunicatii din Argentina, precum și o companie de petrol și gaz din Asia Centrală vin în minte. Mai mult, ar trebui să remarcăm că, în chiar piețele emergente, creșterea lichidității pe burse din țări ca India înseamnă că acțiuni pe care odată le priveam poate ca potrivite doar pentru portofoliile de companii mai mici se tranzacționează acum în volume suficiente pentru a fi incluse în portofoliile globale de piețe emergente mai tradiționale.

Activitățile recente ale furnizorului de indici ai piețelor de frontieră și emergente Morgan Stanley Capital International (MSCI) dau o anumită forță argumentului nostru privind convergența. În mai 2014, MSCI a avansat Qatar și Emiratele Arabe Unite la statutul de piețe emergente de la cel de frontieră, recunoscând îmbunătățirea lichidității și a drepturilor acționarilor străini pe aceste piețe.3 Aceste țări reprezentau o porțiune semnificativă din capitalizarea totală a indicelui MSCI Frontier Markets la momentul schimbării. Alte opt piețe de frontieră sunt, de asemenea, în evaluare pentru o eventuală includere în familii mai largi de indici MSCI. Cele mai multe dintre aceste opt țări sunt destul de mici în acest moment, dar o țară, Arabia Saudită, are o piață mare cu o capitalizare bursieră de aproximativ 600 miliarde USD4, care o plasează la egalitate cu Mexic și Africa de Sud. Credem că anunțul recent al Arabiei Saudite privind planurile de a permite accesul direct al investitorilor străini la această piață a crescut semnificativ probabilitatea includerii țării într-un indice MSCI mai larg în următorii ani.

Lărgirea granițelor universului de investiții din piețele emergente

Pentru noi, totuși, universul piețelor emergente și de frontieră se întinde mult dincolo de granițele unui indice de referință tradițional, și căutăm acțiuni cu prețuri atractive în aproape orice țară în curs de dezvoltare în care vedem potențial. Liniile nu sunt întotdeauna atât de clare, depinzând de criteriile de clasificare. Spre exemplu, Coreea de Sud este clasificată în prezent drept emergentă de către un furnizor de indici, iar de altul ca fiind dezvoltată. Iar în 2013 Grecia a fost degradată în rândul piețelor emergente din categoria celor dezvoltate, deși produsul național brut pe cap de locuitor al Greciei rămâne mult deasupra pragului Bancii Mondiale pentru clasificarea ”cu venituri mari” și multe companii de acolo își desfășoară o mare parte a activităților în piețele dezvoltate5. Poate că Grecia nu mai este la egalitate cu multe dintre surorile sale dezvoltate (fostele), din multe puncte de vedere, dar se poate argumenta și că nu are multe dintre caracteristicile pe care alte piețe emergente le au în general – inclusiv un potențial de creștere atractiv, o populație tânără și dimensiuni modeste ale datoriei guvernamentale ca procent din PIB. În timp ce ne bucurăm de oportunitatea de a investi în Grecia ca piață emergentă și căutăm oportunități potențiale acolo, aceasta e dificil de clasificat și se încadrează într-o zonă gri din punctul nostru de vedere.

Exploatarea potențialului piețelor emergente

Uneori o țară s-ar putea să nu aibă o bursă de valori, suficientă lichiditate sau o protecție adecvată a acționarilor pentru a susține investițiile directe, dar expunerea la potențialul ei de creștere și la baza ei de consumatori este disponibilă prin companii listate pe bursele de valori din piețele dezvoltate care fac afaceri în aceste piețe emergente și de frontieră. Investițiile de o asemenea natură pot asigura accesul la creșterea disponibilă în țări ca Georgia, Mozambic sau Turkmenistan, pentru a numi doar câteva. Am putea, de exemplu, să investim într-o companie de bunuri de larg consum localizată și listată în Statele Unite sau Marea Britanie, dar ale cărei profituri provin în mare măsură de la consumatori localizați în afara granițelor, în țări precum cele menționate mai sus.

În plus, câteva companii din piețele dezvoltate, unele din domeniul produselor de uz casnic, au un focus geografic în schimbare prin care sunt, din toate punctele de vedere, companii aparținând piețelor emergente. Ca investitori neîngrădiți de restricțiile indicilor credem că aceste acțiuni merită să fie luate în considerare în portofoliile de piețe emergente.

Rămânem convinși că granițele dintre acțiunile din piețele emergente, de frontieră și dezvoltate vor continua să conveargă și să ofere investitorilor oportunități potențiale semnificative în portofoliile lor – indiferent de cum sunt etichetate – în anii care vin.

 

Comentariile, opiniile și analizele Dr. Mobius reprezintă viziunea sa personală și au scopuri strict informaționale și de interes general și nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale pentru investiții sau recomandări sau solicitări de a vinde, cumpăra sau deține o valoare mobiliară sau de a adopta o anumită strategie de investiții. Acestea nu constituie consiliere legală sau fiscală. Informația din acest material este redată conform datei postării și s-ar putea schimba fără anunț prealabil și nu se dorește a fi o analiză completă a fiecarui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață sau investiție.

În pregătirea acestui material este posibil să se fi folosit date furnizate de terțe părți și Franklin Templeton Investments (“FTI”) nu a verificat, validat sau auditat aceste date în mod independent. FTI nu își asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere rezultată ca urmare a utilizării acestor informații, iar folosirea comentariilor, opiniilor și analizelor din acest material este doar la latitudinea utilizatorului. Este posibil ca produsele, serviciile și informațiile să nu fie disponibile în toate jurisdicțiile și sunt oferite de afiliați FTI și/sau distribuitorii acestora după cum permit legile și reglementările locale. Vă rugăm să consultați propriul consilier pentru mai multe informații cu privire la disponibilitatea produselor și serviciilor în jurisdicția dvs. 

Care sunt riscurile?

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, inclusiv fluctuații valutare, instabilitate economică si politică.  Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre legale, politice, sociale sau de afaceri stabilite, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră.


1. Sursa: Bloomberg LP. Date din 29 august 2014.

2. idem

3. Sursa: ”MSCI Equity Indexes May 2014 Index Review.” MSCI nu furnizează nicio garanție și nu va avea nicio obligație cu privire la orice date MSCI reproduse aici. Distribuirea sau utilizarea ulterioară sunt interzise. Acest raport nu este pregatit sau aprobat de MSCI. Performanțele din trecut nu indică rzultatele viitoare. Indicii nu sunt administrați. Nu se poate investi direct într-un indice.

4. Sursa: Bloomberg, LP. Date din 29 august 2014.

5. Sursa: Indicatorii de dezvoltare ai World Bank © 2014 The World Bank Group, toate drepturile rezervate.

Categories: Perspective