Home > Guest Bloggers, Perspective > Reforma piețelor de capital în China: în avânt

Reforma piețelor de capital în China: în avânt

iulie 17, 2014

Eforturile de reformă ale Chinei par a-și lua avânt. Marea întrebare este dacă aceste reforme vor alimenta încrederea investitorilor şi vor lansa piața locală de acțiuni din clasa A a Chinei. A Treia Sesiune Plenară a Partidului Comunist Chinez a avut loc în noiembrie 2013, rezultând într-un plan general pentru viitorul țării denumit oficial “O Decizie pe Problemele Majore privind Reformele Ample şi Cuprinzătoare”.

O varietate de zone au fost vizate, inclusiv reforma fiscală, eforturile anti-corupţie şi dezvoltarea rural-urbană integrată. De atunci guvernul chinez a lansat planuri de reformă mai detaliate, iar de interes special pentru noi ca investitori sunt cele legate de pieţele de capital. L-am invitat pe colegul meu Eddie Chow, senior executive vice president şi managing director, Templeton Emerging Markets Group, să ne împărtășească perspectiva sa asupra acestor eforturi de reformă şi estimările sale pentru piața de capital chineză.

 

Eddie Chow

Senior Executive Vice President și Managing Director

Templeton Emerging Markets Group

Guvernul chinez, atât prin comunicările din timpul Congresului Național al Poporului din martie, cât şi, mai recent, la publicarea “Principiilor Directoare pentru Dezvoltarea Sănătoasă a Piețelor de Capital” de către Consiliul de Stat, a stabilit o agendă detaliată pentru reforma pieţei de capital. Planul de reformă este cuprinzător şi credem că cele mai multe dintre reformele specifice iniţiate sunt semnificative pentru investitori. Unele dintre ele ar putea avea un impact imediat, în timp ce altele sunt mai structurale ca natură, cu impact potenţial asupra pieței pe termen mai lung. De exemplu, în ceea ce privește deschiderea pieţelor de capital, Schema de Conectare a Piețelor de Acțiuni Shanghai-Hong Kong, care creşte cotele de investiţii atât într-o direcție, cât și în alta şi relaxează limitele deținerilor străine în companiile listate, ar putea contribui foarte curând la injectarea de lichiditate suplimentară în piața locală de acțiuni din clasa A a Chinei. Pe termen mediu şi mai lung, considerăm că participarea mai mare a investitorilor străini poate schimba comportamentul şi dinamica pieţei şi chiar guvernanța la nivel de companie. Pentru a îmbunătăţi structura pieţelor de capital, pe lângă dezvoltarea pieței de obligațiuni (care în sine este esenţială în a ajuta la determinarea prețurilor pentru costurile de capital în China), sistemul de emitere de acțiuni pe bază de aprobare pe piaţa acțiunilor din clasa A va fi înlocuit cu unul pe bază de înregistrare. Există, de asemenea, noi norme privind ofertele publice iniţiale (IPO) publicate de Asociaţia de Valori Mobiliare din China.

În plus, noi credem că autorităţile de reglementare vor acționa în vederea reprimării tranzacțiilor pe bază de informații din interior, îmbunătăţirii regimului de delistare şi susținerii investiţiilor fondurilor de pensii. Credem, de asemenea, că toate aceste noi iniţiative de reformă ar trebui să contribuie la recâștigarea treptată a interesului pentru piața de acțiuni din clasa A a Chinei. Scopul acestor eforturi este de a face pieţele de capital chineze mult mai diverse, mai structurate şi mai transparente. Acest lucru este foarte important, în opinia noastră, deoarece în China există economii private de o valoare totală mare, care ar putea fi investite. Până în prezent, mare parte a acestei sarcini a fost preluată de sistemul bancar dominat de entități deținute de stat şi, desigur, sistemul bancar are o mulţime de limitări.

Reformele Anunțate de a Treia Adunare a Partidului Comunist al Chinei
 1. Dereglementare – Accesul permis sectorului privat în majoritatea industriilor pînă acum rezervate guvernului.
 2. Deschidere – Acces crescut al companiilor străine pe piața sectorului serviciilor.
 3. Liberalizare financiară – Încurajarea sectorului privat în a înființa instituții financiare, accelerarea dereglementării ratelor de dobândă și accelerarea spre liberalizarea contului de capital.
 4. Reforme funciare și ale migrației – Titluri juridice ale drepturilor de utilizare a terenurilor și drepturilor de transfer. Îmbunătățirea serviciilor sociale pentru lucrătorii migranți.
 5. Reforma modalităților de stabilire a prețurilor resurselor – Petrolul și gazele, apa și alte resurse vor fi mai bine alocate.
 6. Reforma întreprinderilor deținute de stat (SOE) – Creșterea eficienței și îmbunătățirea alocării resurselor.
 7. Reforma fiscala – Impozit pe proprietate pentru creșterea stabilității veniturilor guvernelor locale.
 8. Reforma securității sociale – Consolidarea sistemului de pensii și transferul de acțiuni ale întreprinderilor deținute de stat către sistemul de pensii; serviciile medicale private vor fi, de asemenea, promovate.
 9. Dezvoltarea pieței obligațiunilor – Autoritatea locală poate emite obligațiuni independent; riscurile sunt mai bine evaluate.
 10. Relaxarea politicii unui singur copil – Mărirea potențialului de creștere pe termen lung și promovarea consumului pe termen mediu.

 

Realitatea implementării reformelor

În general, piaţa internă de acțiuni a Chinei a avut o evoluție destul de slabă în prima jumătate din 2014 dintr-o varietate de motive. Piaţa a fost afectată negativ de datele macroeconomice slabe, de îngrijorările generate de ştirile privind intrări în incapacitate de plată şi de creşterea ofertei de acțiuni noi pe piața de acțiuni. Deşi entuziasmul reformelor a îmbunătățit perspectivele structurale pe termen mai lung ale economiei şi de piaţă spre finele anului trecut, piața de acțiuni din clasa A a Chinei a început să se corecteze după ce a Treia Adunare a luat sfârșit. Atenţia s-a transferat ulterior asupra realității implementării reformelor.

În plus, noi credem că economia trebuie să fie capabilă să suporte un ritm de creştere mai lent pentru a-și putea reveni din dezechilibrul dependenței sale puternice de investiţii. În opinia noastră, politicile monetare și dinamica creditului nu pot fi înclinate înspre relaxare dacă guvernul vrea să rezolve situația fundamentală de supra-îndatorare din economie. Ar putea exista mai multe intrări în incapacitate de plată și s-ar putea ca preţurile proprietăților să trebuiască să coboare pentru a se curba creşterea activităţilor sistemului bancar din umbră. Există semne că piaţa imobiliară ar putea fi în curs de ajustare. O retragere a preţurilor nu ne-ar preocupa prea mult, deoarece considerăm că acest lucru ar putea avea un efect pozitiv asupra dezvoltării pe termen mai lung a pieţei imobiliare prin retragerea unor investiţii în exces şi redirecţionarea unor capitaluri spre alte sectoare. Presa prezintă adesea sistemul bancar din umbră (intermediari financiari aflați, în general, în afara cadrului de reglementare și supraveghere) într-o lumină negativă, dar sub anumite aspecte ar putea fi considerat o formă de liberalizare a pieţei împrumuturilor din China şi o completare a sectorului bancar. Companiile care nu se pot împrumuta la ratele reduse de referinţă stabilite au reușit să se împrumute la rate mai mari, în timp ce deponenții care nu acceptă ratele reduse de referinţă la depozite își pot asuma un risc mai mare și investi în active cu risc mai ridicat. Cheia este, credem noi, dacă riscurile sunt evaluate în mod corespunzător şi dacă sunt cunoscute de către deţinătorii de active. Sistemul bancar din umbră al Chinei nu este supradimensionat faţă de dimensiunea economiei, în opinia noastră. Problema, aşa cum o vedem noi, este că activitatea acestuia a crescut prea repede şi o mare parte a fost orientată către sectoarele imobiliar, minier și tranzacții cu metale, care se confruntă cu puternice dificultăți ciclice. Reglementări mai stricte şi mai multe cerințe privind publicarea informațiilor sunt puse în aplicare treptat, astfel încât nu credem ca sistemul bancar din umbră va reprezenta o ameninţare majoră la adresa întregului sistem bancar chinez.

Pieţele din Japonia şi India au înregistrat raliuri importante în urma propriilor anunţuri şi iniţiative de reformă, şi până în prezent, nu am văzut același nivel de entuziasm reflectat de piața chineză. Totuși, considerăm că circumstanțele de pe acele pieţe şi tipurile de reforme despre care se vorbește în Japonia şi India sunt foarte diferite de situaţia din China. Economia Japoniei a fost marcată de ameninţările de deflaţie, astfel că atunci când Primul Ministru al Japoniei Shinzo Abe a vorbit despre reformele economice folosind cele “trei săgeţi” (stimuli fiscali, relaxare monetară şi reforme structurale), piaţa a reacţionat în mare măsură la a doua săgeată, adică la relaxarea monetară. Relaxarea propusă în Japonia, cu o ţintă de inflaţie de 2% specificată, este în mod clar inflaţionistă şi fără precedent, iar ca dimensiune, dacă s-ar măsura prin raportare la mărimea economiei, este chiar mai mare decât de relaxarea cantitativă care a fost făcut de către Rezerva Federală a SUA. În China, au fost foarte puţine acţiuni de reformă pe pilonul monetar.

În India, victoria alianței conduse de BJP și majoritatea simplă cu care a câștigat în Parlament, a reprezentat un eveniment marcant în istoria ţării. Acest lucru sugerează că ţara ar trebui să aibă un guvern puternic, capabil să susțină legi cruciale, care să angajeze mai departe reforme care au fost practic inexistente în ultimele decenii. Piaţa are mari speranţe că noul guvern poate aborda problemele structurale ale unei slabe discipline fiscale, ale subvenţiilor rurale prea mari şi ale investițților insuficiente în infrastructură. Prin comparație cu China, India are un cadru demografic relativ mai bun, o participare globală mai redusă şi condiții ciclice relativ mai bune, cu excesele deja diminuate de dobânzile mai mari şi deficite de cont curent reduse prin ajustarea cursului de schimb. Câștigarea alegerilor de către BJP a dat, în opinia noastră, pieței şi economiei un spațiu generos pentru o potenţială evoluție ascendentă.

În China, deşi Preşedintele Xi şi Premierul Li încearcă să abordeze problemele structurale care au fost create prin oferta excesivă de creditare a sectorului controlat de stat, după criza financiară globală, reformele, sub rezerva a cât de mult se va schimba direcţia politicilor, apar mult mai puțin drastice decât în India.

Restabilirea încrederii investitorilor în China

Pentru a restabili încrederea investitorilor sau pentru a vedea multipli de evaluare structural mai mari pe piată, ar trebui să vedem piaţa însăși îndeplinindu-și rolul său de intermediere efectivă şi eficientă a capitalului. Considerăm că încrederea investitorilor e probabil să revină atunci când aceștia vor percepe că se vor întâmpla următoarele:

 • Companiile pot fi listate şi pot atrage capital suplimentar fără impedimentele unei birocraţii excesive
 •  Companiile slab administrate pot fi delistate sau cumpărate de companii mai bune în baza unor reguli corespunzătoare de piață
 • Drepturile acționarilor minoritari sunt bine protejate
 • Managementul şi principalii acționari sunt upuși unor reguli bune de guvernanță

Noi credem că planul cuprinzător de reformă a pieţei de capital chineze este pasul potrivit făcut de guvern, dar piaţa încă nu pare prea încrezătoare că guvernul este dispus să-și asume efectele dureroase pe termen scurt pentru a pune toate aceste propuneri de reformă în acţiune. De exemplu, unele companii așteaptă de ani buni să fie listate, dar procesul de aprobare al Comisiei de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China (CSRC) este încă lent, probabil din cauza unei temeri că excesul de ofertă ar putea avea un impact negativ asupra pieței. Structural, riscurile nu sunt încorporate în prețuri în piaţa de obligaţiuni corporative şi în multe împrumuturi fiduciare, în opinia noastră. Mulți deținători de obligațiuni încă par a subscrie opiniei că, indiferent cât de rea este situația financiară a emitenților, obligaţiunile ajunse la maturitate vor fi ușor refinanțate şi nu se va intra în incapacitate de plată. În mod ironic, credem că mai multe default-uri pe obligaţiuni, care conduc la o mai adecvată reflectare a riscurilor în preț, ar putea contribui la redirecționarea unor fluxuri de capital către acțiuni și ar putea fi benefice pieței de acțiuni din clasa A a Chinei.

China: argumentele de investiție

În timp ce China reprezintă una dintre cele mai mari economii ale lumii, ea este o piaţă emergentă tipică în sensul că încă mai are o participare relativ scăzută a investitorilor instituţionali şi străini. Acest lucru oferă oportunităţi potenţiale bune pentru investitorii orientați către valoare ca noi, întrucât evaluările au fost în general reduse de lipsa de încredere a pieţei. Credem că lipsa de încredere este tranzitorie şi iniţiativele de reformă a pieţei de capital arată că guvernul vrea să abordeze această problemă.

Am găsit valori atractive în special în bănci, mai ales în băncile mai mari cu francize de depozit mai puternice, precum şi în alte companii financiare care au potenţialul de a beneficia de dezvoltarea pieţelor de capital. Vedem, de asemenea, o valoare atractivă pe termen lung în sectorul materialelor de construcții, care a trecut printr-o consolidare masivă a pieței şi raţionalizarea capacităților. Vedem, de asemenea, într-o lumină pozitivă companiile farmaceutice și anumite companii din sectorul de consum din China, susținute de creșterea structurală a cererii.

Comentariile, opiniile și analizele Dr. Mobius și ale lui Eddie Chow au scopuri strict informaționale și nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale pentru investiții sau recomandări de a investi în orice valoare mobiliară sau de a adopta o anumită strategie de investiții. Datorită faptului că piețele și condițiile economice sunt supuse schimbărilor rapide, comentariile, opiniile și analizele sunt redate conform datei postării și s-ar putea schimba fără anunț prealabil. Acest material nu se dorește a fi o analiză completă a fiecarui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.

 Informații legale importante

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. Investițiile în valori mobiliare străine implică riscuri speciale, inclusiv fluctuații valutare, instabilitate economică si evoluții politice. Investițiile în piețe emergente, în cadrul cărora este inclusă subsecțiunea piețelor de frontieră, implică riscuri sporite ca urmare a acelorași factori, în plus față de riscurile asociate cu dimensiunea mai redusă a acestor piețe, lichiditatea mai scazută și lipsa unor cadre legale, politice, sociale sau de afaceri stabilite, care să sprijine piețele de valori mobiliare. Deoarece aceste cadre sunt, de obicei, chiar mai puţin dezvoltate în pieţele de frontieră, precum şi ca urmare a diverşilor factori care includ potenţialul crescut pentru o volatilitate extremă a prețurilor, lipsa de lichiditate, barierele în calea comerţului şi controlul schimbului valutar, riscurile asociate cu pieţele emergente sunt amplificate în pieţele de frontieră. Preţurile acțiunilor fluctuează, uneori rapid şi dramatic, ca urmare a unor factori care afectează companiile individuale, anumite industrii sau sectoare sau condiţiile generale de piaţă.