Home > Perspective > Examinarea companiilor prin lentila MSG

Examinarea companiilor prin lentila MSG

aprilie 3, 2014

Indiferent unde investim, există întotdeauna un anumit risc. Sunt incluşi aici nu doar factorii geopolitici sau macroeconomici dintr-o ţară, dar şi elemente specifice unui anumit sector sau unei anumite companii. Selectând acţiunile printr-o abordare “bottom-up”, eu şi echipa mea trebuie să evaluăm riscurile potenţiale şi randamentele pentru fiecare companie în care investim. O zonă care merită o examinare mai atentă este cea a riscurilor şi oportunităţilor din categoria MSG – mediu, social şi guvernanţă, care pot juca un rol important în procesul nostru de selectare şi evaluare a acţiunilor.

Ca parte a procesului nostru de analiză, Templeton Emerging Markets Group analizează oportunităţile de piaţă ale unei companii, poziţia competitivă, capacitatea managementului, profitabilitatea şi evaluarea financiară. Elementele MSG pot influenţa câţiva dintre aceşti factori. În mod obişnuit, MSG nu include filtre stricte care ar exclude în mod automat o anumită investiţie. Se ia în considerare dacă şi când aceste elemente au un impact asupra profilului de risc şi de randament al unei oportunităţi de investiţie, la fel ca în cazul altor argumente de a investi într-o companie, cum ar fi perspectivele de creştere şi cererea din piaţă.

Care ar fi aceste elemente de MSG? Aici s-ar putea încadra insuficienţa resurselor naturale, eliminarea deşeurilor periculoase, siguranţa produselor, sănătatea şi siguranţa angajaţilor, sau drepturile acţionarilor, pentru a enumera doar unele din acestea.

Unele dintre aspectele generale pe care le evaluăm când analizăm companiile individuale sunt calitatea managementului companiei, guvernanţa corporativă, poziţia competitivă prin comparaţie cu companiile similare, structura acţionariatului şi determinarea de a crea valoare pentru acţionari. Acestea se îmbină cu factorii MSG. Analiştii noştri au în mod obişnuit circa 2.500 până la 3.000 întâlniri de evaluare în fiecare an, întâlnindu-se cu managementul companiilor, vizitând unităţile companiilor şi întâlnindu-se cu furnizorii, clienţii şi concurenţii. Aceste întâlniri ne permit să privim o companie din mai multe perspective diferite şi oferă informaţii mai detaliate şi mai extinse cu privire la o mulţime de factori (inclusiv MSG) care altfel nu ar putea fi surprinşi.

În pieţele emergente, reglementarea şi aplicarea legii cu privire la aspecte legate de corupţie, guvernanţă corporativă, mediu şi alte aspecte sociale pot să fie încă în dezvoltare. Totuşi, pe măsură ce o ţară se dezvoltă, aceste măsuri de siguranţă tind în general să devină atât mai cuprinzătoare, cât şi mai riguros aplicate. De aceea, credem că acele companii care au astăzi realizări însemnate în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă (care poate influenţa managementul aspectelor de mediu şi sociale) ar putea fi mai bine pregătite pentru viitor şi, astfel, ar putea fi o soluţie de investiţie mai bună. Spre exemplu, în opinia noastră, politicile neadecvate de mediu ale unei companii nu numai că se reflectă negativ asupra guvernanţei corporative actuale, dar ar putea fi şi o profeţie nefastă în ceea ce priveşte competitivitatea viitoare a acelei companii.

Având în vedere importanţa guvernanţei corporative în evaluarea oportunităţilor de investiţie, unul dintre aspectele esenţiale pe care le căutăm la companii este o cultură puternică şi un istoric de comportament etic în afaceri. Analizăm structura acţionariatului, istoricul echipei de management, istoria de guvernanţă corporativă a companiei şi determinarea de a crea valoare pentru acţionari. În plus, căutăm manageri care cunosc bine afacerea respectivă, cu experienţă într-un anumit domeniu şi care sunt motivaţi adecvat prin stimulente ca opţiunile pe acţiuni sau acţiuni ale companiei. De exemplu, în Tailanda, în a doua jumătate a anilor ’90, când pieţele s-au prăbuşit şi investitorii au devenit extrem de pesimişti, am putut vedea importanţa unui management puternic al unor companii şi paşii pe care aceste companii i-au făcut pentru a supravieţui crizei.

Ca parte a procesului nostru de analiză, urmărim cu atenţie potenţialele probleme de guvernanţă corporativă şi nu vom ezita să ne opunem managementului în mod active, în anumite momente, dacă acest lucru este în interesul investiţiilor noastre. Nu numai că avem o abordare proactivă în monitorizarea practicilor de guvernanţă corporativă, dar, în plus, examinăm în detaliu anumite aspecte ca relaţia dintre o companie şi auditor şi tranzacţiile cu persoane iniţiate, întrucât aceste aspecte pot scoate la suprafaţă potenţiale practici deficitare de guvernanţă corporativă.

Calitatea managementului este un element decisiv pentru noi, întrucât incompetenţa poate fi extrem de dăunătoare. Prin urmare, atunci când analizăm o companie căutăm nu numai să ne întâlnim cu managementul şi să vizităm unităţile companiei, dar încercăm să ne întâlnim, de asemenea, cu concurenţii, furnizorii, clienţii şi autorităţile de reglementare. Informaţiile obţinute din aceste întâlniri pot fi cruciale pentru înţelegerea companiei şi a calităţii managementului ei. Spre exemplu, o afacere cu întârzieri repetate la plata furnizorilor ar putea avea un management inadecvat al numerarului.

Riscurile sunt peste tot şi sub multe forme, dar printr-o examinare adecvată, cunoaştere şi un efort de analiză la nivelul întregii echipe, putem stabili mai bine ce credem că merită achiziţionat – şi ce nu.

 

Comentariile, opiniile şi analizele Dr. Mobius au scopuri strict informaţionale şi nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale pentru investiţii sau o recomandare de a înveşti în orice activ sau de a adopta o anumită strategie de investiţii. Datorită faptului că pieţele şi condiţiile economice sunt supuse schimbărilor rapide, comentariile, opiniile şi analizele sunt redate conform datei postarii şi s-ar putea schimba fără anunţ prealabil. Acest material nu se doreşte a fi o analiză completă a fiecărui fapt referitor la orice ţară, regiune, piaţă, industrie, investiţie sau strategie.

Toate investiţiile implică riscuri, inclusiv posibile pierderi financiare. Activele străine implica riscuri speciale, inclusiv fluctuaţii valutare şi incertitudini economice şi politice. Investiţiile în pieţe emergente implica riscuri sporite ca urmare a aceloraşi factori, în plus faţă de riscurile associate cu dimensiunea mai redusă a acestor pieţe, lichiditatea mai scăzută şi lipsa unor cadre legale, politice, sociale sau de afaceri stabilite, care să sprijine pieţele de capital.

Categories: Perspective