Home > Perspective > În slujba consumatorilor de pe pieţele emergente

În slujba consumatorilor de pe pieţele emergente

martie 26, 2014

Grupul Templeton Emerging Markets a considerat creşterea cererii de consum ca fiind, de ceva vreme, tema de bază a dezvoltării economiilor şi pieţelor de acţiuni emergente, incluzând aici şi pieţele chiar mai puţin dezvoltate de frontieră. În cadrul acestei teme, privim expasiunea cererii nu doar pentru produsele, ci şi pentru serviciile de consum, ca fiind în mod special interesantă. Indicatorii din analizele noastre continuă să releve o clasă în expansiune de afaceri cu servicii pe pieţele emergente şi credem că potenţialul de creştere al acestui sector pe pieţele emergente şi de frontieră ar putea fi substanţial.

Potrivit Băncii Mondiale, peste 70% din activitatea economică a ţărilor “cu venituri mari” a fost generată de servicii în 20121. Pentru ţările cu “venituri mici şi medii”, echivalentul pieţelor emergente şi de frontieră, cifra a fost de 53%2. Afacerile din sectorul serviciilor de pe pieţele emergente ar putea astfel beneficia nu numai de creşterea economică subiacenta, dar şi ca urmare a convergentei către ponderea specifică acestui segment  în ţările dezvoltate, în opinia noastră.

China are o contribuţie neobişnuit de mică a sectorului serviciilor la produsul intern brut (PIB) – de 45% în 2012, egală cu dimensiunea sectorului industrial – dar nu este un caz singular. În Indonezia, de exemplu, serviciile reprezentau doar 39% din PIB în 2012, în timp ce în Nigeria, o piaţă de frontieră africană, cifra a fost de doar 26%3. Credem că există oportunităţi de investiţii într-o gamă variată de servicii pe aceste pieţe. Un exemplu notabil în acest sens este reprezentat de comerţul cu amănuntul, reţelele de supermarketuri şi magazine de proximitate crescând în multe ţări prin acapararea cotei de piaţă de la magazinele individuale şi de la activităţile din economia subterană, datorită economiilor de scară şi managementului eficient.

Cheltuielile discreţionare pot avansa disproporţionat pe măsură ce creşte averea consumatorilor –  şi am identificat operaţiuni de nişă, precum cele cu bijuterii şi cosmetice, care au avut creşteri ale vânzărilor şi profiturilor mult mai puternice decât credem că se poate presupune pornind de la valorile relativ modeste ale acestor afaceri. Creşterea avuţiei pe cap de locuitor a asigurat, de asemenea, în mod continuu, resursele pentru creşterea cheltuielilor legate de petrecerea timpului liber şi am remarcat oportunităţi printre diversele afaceri de divertisment.

De exemplu, în 2013 s-au înregistrat creşteri dramatice ale vânzărilor în industriile de divertisment şi hoteliera din zona economică specială Macau din China. Conexiunile îmbunătăţite cu restul ţării din punct de vedere al transportului, combinate cu dezvoltarea unor noi facilităţi hoteliere şi de petrecere a timpului liber pe teritoriul recâştigat al fâşiei Cotai, au încurajat o creştere puternică a vizitelor turiştilor în staţiuni. Turismul pe teritoriul Chinei continentale a înregistrat de asemenea un trend crescător, înlocuirea pachetelor turistice rigide şi reglementate cu călătoriile individuale generând o nouă dinamică a industriei.

Privim serviciile financiare ca pe o altă zonă cu potenţial mare de creştere din sectorul serviciilor de pe pieţele emergente, întrucât apetitul consumatorilor pentru produse de economisire şi creditare ar trebui să înceapă să crească. Vedem în ţările emergente şi de frontieră o tendinţă a băncilor bine administrate de a-şi repoziţiona activităţile de creditare dinspre companiile de stat şi structurile guvernamentale către consumatori şi afacerile mici. Credem că şi companiile de asigurări pot avea afaceri mai mari, întrucât creşterea avuţiei şi îmbătrânirea populaţiei susţin cererea de produse precum pensiile şi asigurările de sănătate. În opinia noastră, acţiunile de întărire a plaselor de siguranţă socială conturate în recentele propuneri de reformă ale Chinei ar putea genera o creştere considerabilă a cererii pentru produse de asigurare.

Companiile de telecomunicaţii au înregistrat creşteri semnificative pe pieţele emergente şi de frontieră, şi, în special, serviciile de comunicaţii mobile. Clienţii din multe astfel de pieţe, mai ales în Africa, au adoptat cu entuziasm tehnologii mobile, realizând efectiv un salt peste sistemele tradiţionale de comunicaţii fixe.

Poate cea mai atrăgătoare categorie de servicii, din punctul nostru de vedere, este cea legată de dezvoltarea Internetului. Cu moşteniri relativ sărace în active tangibile pe multe dintre pieţele emergente, adoptarea comerţului prin Internet s-a produs rapid în multe industrii din sectorul serviciilor. Platformele de tranzacţionare online din America Latină, serviciile online de de turism şi rezervări din China şi serviciile africane de transfer de bani de pe mobil sunt exemple de afaceri de servicii tradiţionale adaptându-se la era Internetului. Portalurile de Internet în limba chineză au înregistrat o creştere dramatică, pe măsură ce motoarele de căutare şi alte servicii cu valoare adăugată au beneficiat ca urmare a rezistenţei guvernului chinez de a admite echivalentul american al acestora. Consumatorii chinezi au adoptat rapid jocurile şi serviciile de Internet mobil, ceea ce a asigurat, în opinia noastră, un flux de venituri potenţiale foarte mare acestor afaceri.

Suntem entuziasmaţi în ceea ce priveşte valul viitor de potenţiale oportunităţi din sectorul serviciilor, întrucât credem că puterea consumatorului de pe pieţele emergente ar trebui să crească în continuare.

Comentariile, opiniile şi analizele Dr. Mobius au scopuri strict informaţionale şi nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale pentru investiţii sau o recomandare de a înveşti în orice activ sau de a adopta o anumită strategie de investiţii. Datorită faptului că pieţele şi condiţiile economice sunt supuse schimbărilor rapide, comentariile, opiniile şi analizele sunt redate conform datei postarii şi s-ar putea schimba fără anunţ prealabil. Acest material nu se doreşte a fi o analiză completă a fiecărui fapt referitor la orice ţară, regiune, piaţă, industrie, investiţie sau strategie.

Toate investiţiile implică riscuri, inclusiv posibile pierderi financiare. Activele străine implica riscuri speciale, inclusiv fluctuaţii valutare şi incertitudini economice şi politice. Investiţiile în pieţe emergente implica riscuri sporite ca urmare a aceloraşi factori, în plus faţă de riscurile associate cu dimensiunea mai redusă a acestor pieţe, lichiditatea mai scăzută şi lipsa unor cadre legale, politice, sociale sau de afaceri stabilite, care să sprijine pieţele de capital.  

 

1. Sursă: The World Bank: World Development Indicators: World Bank naţional accounts dată, and OECD Naţional Accounts dată files, 2012.

2. Ibid.

3. Ibid.

Categories: Perspective