Home > History > Africa: Provocări şi Perspective

Africa: Provocări şi Perspective

mai 6, 2011

În blog-ul meu anterior, am făcut referire la unele dintre oportunităţile întâlnite în Africa. În cele ce urmează, voi prezenta provocările cheie ale continentului şi punctul meu de vedere privind perspectivele acestei regiuni.

Corupţia este o problemă majoră în Africa. Cu toate acestea, este nevoie de doi pentru un tango, astfel acuzaţiile de corupţie la adresa guvernelor africane ar putea fi aduse, probabil şi la adresa entităţilor din lumea dezvoltată care încearcă să cumpere influenţa acestor guverne. O evoluţie importantă a fost amendamentul Cardin-Lugar la proiectul de reformă financiară Dodd-Frank din Statele Unite, care solicita, printre altele, ca societăţile de petrol, gaze naturale şi societăţile miniere înregistrate la Bursa de la New York să declare orice plată efectuată către un guvern străin în scopul dezvoltării comerciale în domeniul petrolului, gazelor naturale sau al mineralelor. Unii consideră că amendamentul Cardin-Lugar este mai important pentru Africa decât scutirea de datorii pe ultimul deceniu.

Sentimentele generate de tensiunile recente din ţările nord-africane, cum ar fi Tunisia, Egipt şi Libia s-au răspândit nu numai în ţările din Africa şi Orientul Mijlociu, dar şi în Asia şi în alte părţi ale lumii. Cred că regimurile care nu beneficiază de sprijin public şi care nu au fost alese în mod democratic vor fi supuse unei presiuni puternice în continuare. O astfel de tranziţie ar putea genera perioade de volatilitate, aşa cum vedem în continuare în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. În timp ce aceste evenimente pot fi stresante şi uneori, pot implica un cost personal foarte ridicat, este important a se avea în vedere modul în care aceste evoluţii pot duce la constituirea unor blocuri în viitor, cu o creştere a gradului de libertate economică şi politică, având un efect pozitiv pentru bunăstarea ţărilor individuale, precum şi în regiune, în general, pe termen lung. Oriunde am investi, avem în vedere aceste riscuri şi le considerăm ca factori în funcţie de care luăm decizia de a investi.

În ciuda problemelor din Africa, cred că perspectivele pe termen lung pentru continentul African sunt luminoase. Dispunând de o rezervă considerabilă de resurse naturale – aur, petrol, platină, minereu de fier, cupru şi suprafeţe mari de teren arabil, Africa este bine plasată pentru a putea beneficia de creşterea economică sporită şi de cererea tot mai mare de pe pieţele emergente, cum ar fi China şi India. În 2010, Anand Sharma, ministrul de Comerţ şi Industrie al Indiei, a anunţat că guvernul intenţionează să investească 1000 de miliarde de dolari SUA în Nigeria şi în alte părţi ale Africii în cursul următorului deceniu. În ţări precum Angola, Nigeria şi Etiopia, creşterea economică rapidă a dus la condiţii mai bune de trai, la scăderea mortalităţii la copii, un număr tot mai mare de şcolari înscrişi în şcolile primare şi la un acces sporit la apă curată. Datorită investiţiilor tot mai numeroase ale pieţelor emergente în Africa, putem observa un influx puternic de capital în proiecte de infrastructură, în drumuri, poduri, şcoli şi spitale de care vor beneficia, probabil, economiile africane, în anii ce vor urma.

Categories: History