Archive

Archive for aprilie, 2011

Mexic: Cucerirea Provocărilor

aprilie 20, 2011 Comments off

Mexicul este un amestec minunat între o economie dinamică şi o scenă culturală activă. Asemenea altor burse din întreaga lume, bursa de valori din Mexic a suferit o scădere la sfârşitul anului 2008 şi începutul lui 2009, crescând în 2007 la aproape 32.473 de puncte, dar scăzând în octombrie 2008 la 16.979 de puncte, un declin enorm. De atunci, bursa de valori a crescut constant, mai mult decât dublu, pentru a ajunge, din nou, la începutul acestui an la 38.600 de puncte. [1]

Bursa de valori s-a reflectat în economia mexicană. După o scădere dezastruoasă de  6% a economiei în 2009, aceasta a crescut cu mai mult de 5% anul trecut şi se aşteaptă o creştere cu 4% în 2011. [2] Mexicul şi-a găsit remediul la începutul crizei prin reforma fiscală din 2009, care a inclus o taxă pe valoarea adăugată şi reducerea cheltuielilor guvernamentale. Deficitul public este acum de doar 2,5% din PIB şi este de aşteptat să scadă la 2% în 2011. [3] Datoria publică ca procent din PIB este de 40%, fiind considerată rezonabilă în comparaţie cu alte ţări din întreaga lume. [4] Mai important decat atât, rezervele valutare au crescut începând cu jumătatea anului 2009 de la 80 miliarde de dolari la peste 120 miliarde de dolari în prezent. [5]

Read more…

Categories: History

China Partea a II-a — Privire în afara graniţelor

aprilie 19, 2011 Comments off
Visiting a Chinese iron and steel plant

Vizitand o fabrica de fier si otel a Chinei

În blogul meu anterior, am vorbit despre cum ultimul plan cincinal al Chinei se concentrează pe creşterea economiei autohtone, punând acces pe armonie. Multe investiţii străine şi influxuri mari de capital pe piaţa chineză au fost în special concentrate asupra atingerii uneia dintre cele mai mari pieţe de consumatori din lume. Totuşi, ce le scapă multora este faptul că China este al cincilea investitor al lumii în investiţiile directe în afara ţării de aproximativ 56,5 miliarde de $ SUA 2009.[1]

În decembrie anul trecut China a anunţat 16 milioane de dolari în investiţii în India şi la începutul acestui an, înalţi oficiali chinezi şi-au reiterat sprijinul faţă de datoria europeană garantând să cumpere obligaţiuni guvernamentale spaniole în valoare de şase milioane de euro. Suportul Chinei faţă de economia europeană este privit de mulţi ca o bună strategie din moment ce Europa este în prezent cel mai mare partener comercial al Chinei. Exporturile încă sunt esenţiale pentru creşterea continuă a Chinei, care ar avea încă nevoie de timp pentru a-şi dezvolta mai mult piaţa autohtonă. Achiziţionarea de bunuri europene este de asemenea un mod de a diversifica cele 2,85 miliarde de dolari ai Chinei, reprezentate de rezervele formate din active străine care sunt în special direcţionate către investiţii în dolari, în special în titlurile de stat americane.[2]

Read more…

Categories: History

China Partea I – Planuri de viitor

aprilie 4, 2011 Comments off

Oficialii chinezi sunt preocupaţi de evoluţiile viitoare din ţara lor. Ca urmare a deficitului forţei de muncă şi a creşterilor salariile în sectorul de producţie care presupune o muncă intensă, unii manageri îşi transferă o parte a producţiei din China în ţări cu costuri mai mici, cum ar fi Vietnam. Aceasta, desigur, ridică problema şomajului în domeniul exportului care, combinată cu inflaţia, ar putea duce la tulburări sociale şi pe piaţa muncii dacă nu este bine gestionată. Un aspect pozitiv este faptul că guvernul chinez este conştient de existenţa acestor probleme şi abordează multe dintre ele în noul Plan Cincinal.

Cel de-al 12-lea Plan Cincinal al Chinei adoptat în  martie 2011 include un program de trecere de la dependenţa de exporturi ieftine spre un consum intern mai ridicat. Acest lucru va ajuta, sperăm, la corectarea dezechilibrelor comerciale care s-au dezvoltat şi care reprezintă o preocupare pentru comunitatea globală deşi China domină în prezent multe sectoare ale bunurilor de larg consum şi din ce în ce mai mult în domeniul produselor tehnice încât un renminbi mai puternic ar putea duce la dezechilibre comerciale chiar şi mai mari, cel puţin pe termen scurt, din moment ce cumpăratorii nu mai au surse de aprovizionare. Planul prevede îmbunătăţiri în 12 domenii: (1) creşterea serviciilor, cum ar fi asigurările, sectorul bancar, comerţul cu amănuntul, etc.; (2) îmbunătăţirea industriilor cu accent pe valoarea adăugată; (3) încurajarea inovării locale; (4) dependenţă mai redusă de cererea şi politicile globale; (5) reducerea divergenţelor comerciale prin creşterea importurilor; (6) reducerea ponderii investiţiilor în activele fixe guvernamentale; (7) atenţie sporită acordată mediului pentru a evita alte degradării ale mediului; (8) îmbunătăţirea eficienţei energetice limitând astfel necesarul de energie; (9) asigurarea unei mai bune distribuţii a bunăstării din creşterea economică viitoare; (10) prevenirea problemelor pe piaţa muncii prin abordarea drepturilor lucrătorilor şi o mai bună reprezentare sindicală; (11) asigurarea că plângerile cetăţenilor cu privire la locuinţe, asistenţă medicală, educaţie şi alte domenii sunt luate în considerare şi (12) reducerea diferenţelor regionale.

Read more…

Categories: History